Sections

WincentyWiki:Ephemerides/9 wrzesień

1673. Magdalena de Lamoignon w imieniu Pań Miłosierdzia z Rennes podpisała z matką Nikolą Haran oraz siostrami Franciszką Carcireux i Barabrą Bailly umowę o umieszczenie trzech sióstr do pracy przy chorych pacjentach -- ale nie bogatych pacjentach -- z Rennes. Panie Miłosierdzia zobowiązały się do pokrycia kosztów pobytu Szarytek.

1674'. W zatoce Fort Dauphin, wszyscy francuzi z południowego Madagaskaru wchodzą na pokład okrętu Blanc Pignon. W ostatnich dniach sierpnia rebelianci malgascy zmasakrowali francuzów pracujących w regionie Anosy. Wśród ofiar znaleźli się nasi konfratrzy: Piotr Guillaume i Gallet Pillars. Wśród 63 pasażerów na pokładzie Blanc Pignon znalazło się dwóch księzy Misjonarzy: Marin Roguet i Michał Montmasson oraz dwóch braci Jan Bourguin i Gerard Minser. W 1671 ks. Almeras zdecydował o wycofaniu Misjonarzy z Madagaskaru, ale z ostateczną decyzją zwlekał do czasu II Konwentu Generalnego. Podróż Blanc Pignon trwała prawie rok. W jej trakcie zmarłi dwaj bracia Misji. Dopiero po 222 latach nowa grupa synów św. Wincentego z bikupem Crozuet'em powróćiłą na Madagaskar.

1699. W Fontainebleau zmarła Siostra Julianna Loret w wieku 77 lat i po 55 latach w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. Była Dyrektorką seminarium, a następnie siostrą służebną w Chars, Fontenay-aux-Roses i Fointainebleau. Czterokrotnie była Asystentką Zgromadzenia. W ostatnich latach życia siostra Julianna żyła zależna od woli Bożej poprzez tysiące aktów pokory i umartwienia.

1716. Proboszcz Yvré l’Evêque, przedmiśćia Le Mans, podpisał kontrakt z Matką Janiną Chevreau i siostrami urzeniczkami kontrakt fundujący pobyt trzech sióśtr do opieki nad chorymi i kształcenia dziewcząt w parafii. Fundacja, utworzona przez wikariusza, napotkana na szerego trudnośći z przjęciem jej. Szarytki nie pojawią się w parafii do czerwca 1723.

1731. Kardynał Henryk de Bissy, wóczas biskup Meaux, podpisał kontrakt z Matką Paschalisą Carlier i siostrami urzędniczkami o ustanowieniu trzech w swoim majątku w Pierre de Bresse (diecezja Besançon) do opieki na chorymi i uczennicami. Kardynał pokrywał koszty utrzymania sióstr oraz zapewnił im lokum. Trzy siostry nie wyjechały tam do 21 kwietnia 1732.

1769. Matka Hesnard i trzy inne siostry podpisują kontrakt z pełnomocnikiem dryektorów szpitala ogólnego w Narbonne o ulokowanie tam pięciu. Oprócz opieki nad chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi Szarytki miały prowadzić aptekę. Należeć też do nich będzie kształcenie dzieci i nadzór na pracownią. Siostry zostaną wysłane w październiku.

1914. W Paryżu, kardynał Mercier, arcybiskup Mechelen, w drodze z konklawe, które wybrało papieża Benedykta XV, był gościem Maison Mere. Odnotowano, że prymas Belgii, w czasie wizyty, spędził na modlitwie dwie godziny przed ołtarzem NMP od Cudownego Medalika w Kaplicy Objawień. W tym samym czasie, Belgia została najechana przez Niemców a kardynał Mercier przyjął postawę wielkiego biskupa, obrońcy Kościoła i człowieczeństwa.