Sections

WincentyWiki:Ephemerides/9 marzec

1642: Na koniec konferencji wygłoszonej przez św. Wincentego dla Sióstr Miłosierdzia na temat służby chorym i ubogim, Wincenty wypowiedział modlitwę: "Proszę Cię Boże, źródło miłosierdzia, obdarz mnie łaską poznania jak służyć Ubogim, chorym ciałem i duszą w Twoim duchu i na twój doskonały wzór".

1757: Zgon ks. Poiret w Saint Cyr. Był XVII Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia w latach 1744 - 1757.

1892: W Smyrnie, Turcja, w szpitalu francuskiej marynarki wojennej umiera ks. Franciszek Elluin, jak informuje miejscowa gazeta "Impartial". Do Smyrny przybył w 1845 i został nauczycielem retoryki w kolegium Propagandy Wiary.

1894: W Domu Macierzystym umiera brat Józef Génin. Przez czterdzieści lat od ślubów był furtianinem domu macierzystego i zajmował się zaopatrzeniem misji. Dzięki jego wysiłkom swoją działalność misyjną mógł rozpocząć Jan Gabriel Perboyre, można było wybudować liczne świątynie, kolegia i szpitale w Persji, Syrii i Libanie, Abisynii, Grecji i Chinach.