Sections

WincentyWiki:Ephemerides/9 maj

1628: Arcybiskup Jan Franciszek de Gondi odnawia Wincentemu a Paulo władzę superiora klasztoru Wizytek.

1635: W Monceaux, w diecezji Sens, urodził się Mikołaj Pierron, w przyszłości czwarty Superior Generalny Zgromadzenia Misji.

1641: Ludwika de Marillac zwraca się pisemnie do ks. Rock'a, kantora bazyliki Notre Dame, odpowiedzialnegoza małe szkoły w Paryżu i okolicahc o pozwolenie na otwarcie szkoły dla ubogich dziewcząt "w nadziei, że Bóg będzie pochwalony, kiedy ci, którzy nie mają nić do dania, będą mogli wysłać swoje dzieci do szkoły, które to dobro zapewnią ludzie majętni". Zezwolenie zostaje wydane 29 maja przez Michała le Masle, doradcę króla w radzie państwowej i prywatnej, przeora i Pana Roches de Saint-Paul, kantora i kanonika insigniów kośćiołą metroplitalnego w Paryżu.Mademoiselle Le Gras została upoważniona do "uczenia wyłącznie biednych dziewcząt" rezydując w parafii św. Wawrzyńca w Paryżu..

1897: Pierwsze Siostry Miłosierdzia przybywają na Madagaskar. Les premières Filles de la Charité arrivent à Madagascar. 22 października 1902,przybywa sistra Bertrou, jako pierwsza Wizytatorka.

1920: Beatyfikacja Ludwiki de Marillac w Rzymie. Uczestniczą w niej ks. Franciszek Verdier, Superior Generalny Zgroomadzenia Misji i Matka Emilia Maurice, Przełożona Generalna Sióstr Miłosierdzia oraz sześciu francuskich kardynałów i biskupów z około 20 dieczji Francji.