Sections

WincentyWiki:Ephemerides/9 kwiecień

1794: Siostra Małgorzata Rutan SM (urodzona w 1736) została ścięta na gilotynie na placu Poyanne w Dax. Swoje życie poświęćiłą pracy z ubogimi i chorymi w Tuluzie, Pau, Fontainebleau, Breście i Dax. Kiedy 2 października 1792 zamknięto wszystkie konwenty zakonne s. Rutan nie opierała się przed zdjęciem stroju zakonnego, aby w ten sposób mogłą nadal kierować hospicjum w Dax. Rewolucjoniści widząć duży wpływ religijny Siotry szukali pretekstu do aresztowania jej i skazania na śmierć. Sprawa beatyfikacji siostry Rutan została przedłożona Kurii Rzymskiej w 1917.