Sections

WincentyWiki:Ephemerides/8 marzec

1719: Okólnik Superiora Generalnego ks. Jana Bonneta rekomendujący wiarę w potrzebę rekolekcji rocznych i miesięcznych aby "bez uprzedzenia służyć ubogim" .

1892: Blackrock, Irlandia. W wieku 84 lat umiera ks. Tomasz McNamara (ur. 1808). Jest uważany za odnowiciela Zgromadzenia Misji w Irlandii, z którą Misjonarze opuścili w 1964. Wkrótce po święceniach kapłańskich w 1833, razem ze swym przyjacielem ks. Jackiem Lynchem wskrzesili ideę utworzenia wspólnoty misjonarskiej w ich kraju. Uzyskali apropbatę ówczesnego arcybiskupa Dublina, ks. Daniela Murraya, pod warunkiem, ze zgromadzą środki na utrzymanie misji. W tym celu otworzyli szkołę dla chłopców w Dublinie i College w Castleknock w 1835. W celu wskrzeszenia Zgromadzenia Misji w Irlandii skontaktowali sie z ówczesnym Superiorem Generalnym, ks. Janem Baptystą Nozo, a następnie wstąpili do Seminarium Internum w Paryżu. W 1842 razem powrócił do Irlandii. w 1864 został wizytatorem prowincji Irlandii, a w latach 1868 - 1889 kierował seminarium przy kolegium irlandzkim w Paryżu. Po odejściu na emeryturę wrócił do Castleknock.

1928: W Smyrnie, Turcja, umiera ks. Eugeniusz Poulin, dokąd został wysłany przez ks. Antoniego Fiata w 1889 do kierowania kolegium i misją.

1967: Papież Paweł VI wybrał S. Zuzannę Guillemin FC, Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia do Komisji Sprawiedliwość i Pokój.