Sections

WincentyWiki:Ephemerides/8 maj

1632: Marszałek Louis de Marillac, stryj Ludwiki de Marillac, został skazany na śmierć, za udział w spisku mającym na celu usunięcie kardynała Richelieu. Egzekucja przez ścięcie odbędzie się 10 maja na placu de Grève. Wincenty a Paulo próbuje pocieszyć Ludwikę mówiąc, że nima znaczenia na jak nasi krewni idą do Boga, tak długo, jak tam chodzą, i zachęcał do przyjęcia woli Bożej.

1647: Święta Ludwika napisała do sióstr w Nantes: "Nie możemy mieć pokoju z Bogiem, z bliźnim i z samym sobą, jeśli Jezus Chrystus go nie da, a daje go nam przez zasługi jego ran i cierpienia które będą użyte przez umartwienia zgone z wolą Bożą."

1692: Dwudziestą piątą sesją zakończył obrady w Paryżu V Konwent Generalny Zgromadzenia Misji. Był to trzeci Konwent zwołąny i prowadzony przez ks. Edmunda Jolly'ego w trakcie jego 24 lat Przełożeństwa. Wśród omawianych zagadnień należy wspomnieć o dyskucji na Regułami, których przestrzeganie było zaniedbywane, braterskiej miłości przede wszystkim ubóstwie. Wypomniano, ze niektózy konfratrzy niewłaściwie wykorzystują powierzone pieniądze na zakupy tytoniu, luksusowych różańców a nawet zamszowych koszul. Konwent podjął także decyzję o otworzeniu dwóćh kolejnych Seminariów Internum: do końća 1692 w Toul (Szampania) i w lecie 1693 w Angers (Poitou).

1945: W Paryżu, podczas gdy dzwony ogłaszają zakończenie wojny, Wikariusz Generalny, ks. Robert, pisze ze szpitala Saint-Michel, okólnik do Misjonarzy we Francji w którym zaprasza ich, do podziękowania Bożej Opatrzności, w atmosferze duchowego uniesienia, za długo oczekiwane zawieszenie broni.

1950: W Domu Macierzystym umiera br Paweł Dequidt. Po dwunastu lat spędzonych w Kolegium św. Benedykta w Konstantynopolu powrócił do Francji z powodu I wojny światowej. Przez 35 lat poświęcił się pracy w Domu Macierzystym jako piwnicznik, ogrodnik, palacz oaz przy innych trudnych i brudnych pracach.

1952: Zmarł biskups Verkoeks CM, Wikariusz Apostolski Surabaïa (Jawa). Został konsekrowany 10 lat wcześniej i wykonywał swoje obowiązki przez całą II wojnę Światową. Misjonarze - cudzoziemcy zostali internowani od 4 września 1943 do września 1945. Jedenastu z nich, nie można było się doliczyć aż do wyzwolenia.