Sections

WincentyWiki:Ephemerides/8 luty

1619. Paryż. Król Ludwik XIII, po wysłuchaniu informacji na temat posługi duchowej i cielesnej jakiej kapelan Państwa de Gondi Wincenty a Paulo udziela galernikom w stolicy tworzy na prośbę hrabiego Joigny stanowisko rzeczywistego kapelana galer, na kóre mianuje ks. Wincentego.

1652'. św. Ludwika pisze do jednej z sióstr: "polecam ci nasze Siostry z Polski, które oddane są Posłudze Ubogim w mieście [Warszawa] ogarniętym przez zarazę."

1676. Paryż. Kancelaria królewska rejestruje Listy Patentowe w których w październiku 1675 Król Ludwik XIV zatwierdzał przyłączenie domu i majątku St. Lazare do Zgromadzenia Misji.

1877. Popayán, Kolombia. Na rozkaz rządu, po rocznym procesie aresztowano Misjonarzy. Sześć lat wcześniej Misjonarze objęli kierownictwo seminarium niższego i wyższego. 11 lutego zostali uwolnienie i wygnani z kraju.