Sections

WincentyWiki:Ephemerides/8 lipiec

1711: Matka Maria Le Roy ogłasza wizytację domów Zgromadzenia położonych do 60km od Paryża przez ks. de Chevremont, byłego Dyrektora, zaplanowaną przez ks. Jana Bonnet'a, Przełożonego Generalnego. Ponadto zaprasza Siostry do dobrego przyjęcia dobrodziejstw tej wizytacji.

1926: W Liege, Belgia, zmarł ks. Mikołaj Bettembourg. Pochodził z bogatej rodziny z Maison Rouge,w pobliżu Manom nad Mozelą. Szybko stracił rodziców. Przyjmująca go do sierocińca siostra superiorka w Metzu, była zaskoczona cnotami chłopca. Kształcił się w kolegium w Montdidier, gdzie rozpoznał swoje powołanie. Kiedy w kwietniu 1870 pojawił sie w Domu Generalnym w Paryżu, jego rodak z Lotaryngii, ks. Jan Baptysta Etienne, szybko zwrócił uwagę na jego umiejętnośći i zdolności mianując go swoim sekretarzem i to nim ten został subdiakonem. Administracja ekonomiczna zajęła ks. Mikołajowi ponad trzydzieści lat życia: najpierw przez tryz lat w Chinach, gdzie był nawet burmistrzem Szanghaju a następnie z pworotem w Paryzu, gdzie szybko został mianowany Prokuratorem Generalnym. Dzięki urzędowi kontaktował się z wieloma różnorodnymi postaciami, szczególnie z papieżem Leonem XIII, który, prywatnie, na marginesie, miał ochotę mianować go kardynałem w Kurii Rzymskiej. Spotykał też polityków, co sprawiło, ze kontakty z jednym z nich zmusiły go do emigracji. 6 lipca 1904 wyjechał do Argentyny, gdzie przez dwanaście lat był Wizytatorem. W 1916 ks. Villette wezwał go z powrotem do Paryża powierzając zarząd prowincji Francji. Chociaż ks. Bettembourg zamierzał dopełnić swoich dni w Domu Generalnym, to Przełożony Generalny, ks. Verdier powierzył mu funkcję Dyrektora Sióstr Miłosierdzia w Belgii i Holandii, a tym samym w Liege. Podeszły wiek nie powstrzymywał go od oanej pracy i działań w nowym miejscu, zwłaszcza przy organizacji misji w Kongu belgijskim. Wszystkie siły swego ciała, swoją inteligencję i serce ks. Mikołaj poświęcił jednej pasji - miłości do podwójnej rodziny św. Wincentego.

1955: W trakcie drugiej sesji w ciągu dnia delegaci na XXXII Konwent Generalny głosowali za przeniesieniem Kurii Generalnej do Rzymu. 62 głosy były za, 44 przeciw przy 5 wstrzymujących się. Zgodnie z artykułem 28 Konstytucji wynik głósowania został skierowany do Stolicy Apostolskiej celem zatwierdzenia. Wcześniej, tego samego dnia, w kaplicy Domu Generalnego wszyscy delegaci uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej w intencji konfratrów oddzielonych od wspólnoty przez Żelazną Kurtynę przez ks. Wacława Knapika z Polski, ks. Deymier'a reprezentującego Chiny i ks. Köhler'a z Węgier.