Sections

WincentyWiki:Ephemerides/8 kwiecień

1655: Narada w rozmównicy domu Saint Lazare w obecności Wincentego a Paulo, pierwszego asystenta ks. Renata Alemras'a, ks. Antoniego Portail'a oraz Ludwiki de Marillac i trzech innych sióstr w związku z odwołaniem Szarytek ze szpitala w Nantes.

1851: Berceau de Saint Vincent. Superior Generalny, ks. Etienne nabywa majątek, zwany «Calot», stanowiący skądinąd własność rodziców Wincentego a Paulo w sasiedztwie Ranquines i ruin starej kaplicy. Z inicjatywy biskupa Dax, ks.Franciszka Lannéluc'a w tym miejscu powstało nowe sanktuarium poświęćone Sw. Wincentemu.

1900: W Rzymie opublikowano dekret umożliwiający kontuowanie procesu beatyfikacyjnego Franciszka Regis Cleta.

1902: Siostra Wauters (28 lat) oraz siostra Vester (20 lat), otwierają w Susteren pierwszy dom Sióstr Miłosierdzia w prowincji Limbourg w Hollandii. 19 lipca 1927 powstaje Prowincja holenderska Sióśtr Miłosierdzia składająca się z pięciu domów w prowincjach Limbourg, Brabant i Gueldre. W 1935 dom prowincjalny został przeniesiony do Nuth a w 1956 do Baak. W 1958 prowincja posiadała 17 placówek ze 158 siostrami.