Sections

WincentyWiki:Ephemerides/8 czerwiec

1627: W następstwie dochodzenia prowadzonego przez wikariusza generalnego, Denisa Leblanc'a, arcybiskup Paryża, Jan Franciszek de Gondi podpisał dekret przyłączający Kolegium Bons Enfants do Zgromadzenia Misji wraz z jego dobrami i obciążeniami.

1657: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat modlitwy myślnej, powodach jej dobrego odprawiania i sposobu odmawiania. Konferencja była kontynuowana przez dwa następne tygodnie: 15 czerwca i 22 czerwca.

1658: Konferencja Wincentego a Paulo do Misjonarzy, druga z rzędu, na temat uwolnienia się od dóbr ziemskich. Idąc za głosami niektórych księży i braci św. Wincenty powiedział, że powodem do oddania się całkowicie Bogu i pozbycia się się ziemskich dóbr, a mianowicie, przywiązania do własności, zaszczytów, wygód tego świata jest to, że bez takiej woli pozbycia się dóbr Zgromadzenie nigdy nie będzie zdolne do prowadzenia oddanej służby Bogu. Św. Wincnety dodał, że "przez ślub czystości, przyrzekliśmy Bogu przezwyciężyć przyjemności ciała i ducha, przez ślub ubóstwa odrzuciliśmy dobra i wygody tego życia takie jak złoto, pieniądze i dobra tego świata A przez ślub posłuszeństwa odrzuciliśmy zaszczyty, godności i chwałę ziemską."

1668: Paryż. Na prośbę Przełożonego Generalnego, innych przełożonych i całej wspólnoty, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia zostaje zatwierdzone otrzymując papieską aprobatę na podstawie listów apostolskich dostarczonych przez Ludwika de Vendome, legata papieża Klemensa IX we Francji. Anna Austriaczka interweniowała w Stolicy Apostolskiej w sprawie mianowania następcy św. Wincentego, stałym dyrektorem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.

1855: Madryd. ks. Jan Baptysta Etienne, Superior Generalny, w towarzystwie ambasadora Francji składa wizytę ministrowi sprawiedliwości w obecności prokuratora, powiedzmy, dyrektora politycznego. Celem spotkania była chęć upoewnienia się, że hiszpańska prowincja Zgromadzenia Misji nie zostanie wyłączona z jurysdykcji następcy św. Wincentego jak chciał tego Wizytator w porozumieniu z rządem hiszpańskim lecz w opozycji do konfratrów. Już nastepnego dnia po spotkaniu, dzieki interwencji królowej Hispanii Elżbiety II sprawa ks. Etienne'a zostałą roztrygnięta po jego myśli.

'1951: W Marsylii zmarł ks. Józef Cornet, prawdziwy syn Jury. W wieku 31 lat popłynął do Chin. Do Seminarium Internum został przyjęty 27 września 1904 w Kia-shing. Tamże otrzymał święcenia kapłańskie 3 lipca 1910. Następnie 36 lat spędził w Niebiańskim Cesarstwie opisując region Pao-ting-fou, wówczas na ternie Wikariatu apostolskiego Tianjin (Tientsin). Ks. Cornet zorganizował grupę animatorów pierwszych pielgrzymek do NMP z Tonglu. A jego pióro informowałó wielu czytelników Biuletynu Misyjnego opowieściami o jego radosnym apostolstwie misyjnym.

1953: Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Wilhelm Slattery, przewodniczył pierwszej sesji III międzynarodowego kongresu Pań Miłosierdzia odbywającego się w Instytucie Chemii w Paryżu. DO 11 czerwca, przedstawiciele 17 krajów, w atmosferze wielkiej serdeczności, dyskutowali nad zagadnieniem: "Jedność w Miłosierdziu. Różnorodność w jego wprowadzaniu". Na zakończenie kongresu przemówienie wygłosił kardynał Feltin, pełne gratulacji i słów wsparcia.