Sections

WincentyWiki:Ephemerides/7 luty

1856. W domu przy ulicy l'Epée-de-Bois, w Paryżu umiera Jeanne Marie Rendu, w zgromadzeniu znana jako siostra Rosalia. Od 1815 była Superiorką tego domu. Dzień wcześniej otrzymała ostatnie namaszczenie. Jan Paweł II beatyfikował ją 9 listopada 2003.

1893. W Rzymie. Papież Leon XIII wysyła list gratulacyjny księdzu Albertowi Barberisowi CM, w dowód uznania za jego pracę. W 1879 ks. Barberis założył, i do początku nim kierował, wydawnictwo "Divus Thomas" -- uznany przegląd filozoficzno-teologiczny.

1944. O godzinie 5 rano Gestapo wkracza do domu Św. Krzyża w Warszawie. Była to część wielkiej łapanki prowadzonej także w Krakowie, Lublinie i Radomiu w celu uwięzienia jak największej liczby księży. Aresztowano: superiora ks. Jana Rzymełkę, ks. Jana Dima, Józefa Florko, ks. Paszynę, ks. Szymańskiego, ks. Leńko, ks. Skorupińskiego, ks. Bauera, ks. Cechola, ks. Ornata, ks. Schweichlera, ks. Niedzielę, ks. Jana Serzysko, ks. Kusia; br. Wojciecha Bogacza, br. Teofila Ostrowskiego, br. Ludwika Muzalewskiego, br. Aleksander Cap, br. Józefa Stopińskiego. Aresztowano również personel świecki – organistę i dwóch zakrystianów. Przy okazji aresztowania dokonano szczegółowej rewizji kościoła i domu. W całym tym zamieszaniu udało się uciec trzech księżom: Warkoczowi, Lasoniowi i Szkróbce. Sześciu księży i brat po jakimś czasie zostali uwolnieni. Lecz ośmiu misjonarzy, a wśród nich ks. Rzemełka - Superior domu - zostali przewiezieni najpierw do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, w którym pięciu z nich zmarło. Stamtąd przetransportowano pozostałych przy życiu, do obozów w głębi Rzeszy (KL Dora-Nordhausen i KL Mittelbau) ze względu na zbliżający się front.