Sections

WincentyWiki:Ephemerides/7 lipiec

1667: Zmarł ks. Jan de Horgny, dyrektor Sióstr Miłosierdzia od 1660. Urodził się w 1617, wstąpił do Zgromadzenia w 1647. Miał zaszczyt być przy umierającym Wincentym a Paulo. Jego następcą został ks. Jan Gicquel, który ze względu na stan zdrowia ustąpił pod koniec 1672.

1679: Paryż. Zakończono pierwszy Sześcioletni Konwent. Po nim, tego typu Konwentów w historii Małej Wspólnoty przeprowadzono jeszcze piętnaście. Ostatni miał miejsce od 26 do 30 lipca 1939. Następne Sześcioletnie Konwenty zostały zlikwidowane. Jednakże, aby odlegość pomiędzy kolejnymi KOnwentami nie była zbyt duża wprowadzono zasadę, że Konwenty Generalne odbywać się będą regularnie co sześć lat.

1698: Kanclerz katedry w Meaux oraz Dyrektor Hotel Dieu z Mitry Mory podpisują z Matką Julianną Laboue i trzema przełożonymi kontrakt fundujący misję dwóch Sióstr do opieki nad chorymi i dziewczętami z parafii. Jasne stało się, że Siostry znalazły schronienie w zabudowaniach Hotel Dieu.

1737: Przełozóny Generalny, ks. Couty rozesłał Okólnik dla Sióstr Miłosierdzia w którym opisuje uroczystości związane z kanonizacją Sw. Wincentego a Paulo przez papieża Klemensa XII. Poprosił w nim Siostry, aby uroczyście świętowały ten dzień w swoich kościołach i kaplicach, a uroczysta oktawa rozpocznie się 24 września tegoż roku. Do okólnika dołączony został dekret kanonizacyjny Błogosławionego Sługi Bożego Wincentego a Paulo. Ks. Couty oznajmił, że odtąd święto św. Wincentego a paulo obchodzone będzie 19 lipca.

1885: W Rzymie, papież Leon XIII aprobuje decizję Propagandy o utworzeniu w Chinach nowego wikariatu apostolskiego - Wschodniego Jiangxi. Nowy wikariat liczył cztery prefektury i dziesięć tysięcy chrześcijan. Na jego czele ustanowiono ks. Kazimierza Vie CM, który otrymał tytuł biskupa Métellopolis, starożytnej stolicy Fryzji.

1911: W Barceau de St. Vincent de Paul zmarł ks. Stefan Serpette, piąty superior tej misji. Urodził się w Pikardii, studiował w Montdidier. W 1871 przybył do miejsca urodzenia św. Wincentego jako diakon i tutaj został. W 1894 został superiorem Barceau.