Sections

WincentyWiki:Ephemerides/7 kwiecień

1655: Przy okazji śmierci papieża Innocentego X 7 stycznia i wstąpienia na tron ś. Piotra Aleksandra VII św. Wincenty przedstawił nowemu papieżowi do zatwierdzenia zmodyfikowane Reguły Zgromadzenia Misji. Misję tę przekazał ks. Edmumdowi Jolly. Starania zostały uwieńcozne sukcesem w dniu 22 września. Zgromadzenie otrzymało statut jurydyczny ze ślubami prostymii egzempcją rozrózniająca na zawsze zakony regularne od zgromadzeń zakonnych.

1870:Rzym. Papież Pius IX wydał Breve adresowane do ks. Jan Baptysty Etienne, Superiora Generalnego Zgromadzenia, w którym wyraża swoją satysfakcję z powodu wyznania wiary w temacie nieomylności papieża, o którym Superior Generalny napisał do Jego Świątobliwości w liście z 25 marca.

1896: Fort Dauphin, Madagascar. Na ląd wysiadają ks. Santiago Crouzet w towarzystwie ks. Józefa Castan'a i ks. Piotra Gaber'a i braci Józefa Collard'a, Jana Cazeau i Piotra Renaudin'a. Na prośbę Stolicy Apostolskiej przejęli misję na południu Czerwonej Wyspy, gdzie znajdowały się groby pierwszych synów św. Wincentego na tej ziemi.

1909: Rio de Janeiro, Brazylia. Umiera ks. Juliusz Clavelin. Zmarł dzień przed swoimi 71. urodzinami. Urodził się 7 kwietnia 1834 w Neuvy sur Seille. Całe kapłąnstwo spędził w Brazylii.Uznanie przyniosła mu praca w kolegium Caraça, którego był superiorem. W trakcie jego superiorstwa mury kolegium opuścili absolwenci będący chlubą domu: niezliczona liczba kapłanów, sześciu biskupów, dwóch prezydentów, minister finansów i wielu innych.

1960: Diecezja Fort Dauphin na Madagaskarze, w której Misjonarze i Szarytki pracują od 1895 otrzymała jako patrona św. Wincentego a Paulo.