Sections

WincentyWiki:Ephemerides/6 marzec

1624: Św. Wincenty, przy mediacji ks. Antoniego Portail, obejmuje w posiadanie Kolegium Bons Enfants w Paryżu. Budynek o powierzchni ok. 1600m2 obecnie już nie istnieje znajdował się przy końcu obecnej rue Saint-Victor nieopodal kościoła pw. Św. Mikołaja Chardonnet. Św. Wincenty wprowadził się do Bons Enfants w towarzystwie ks. Portail dopiero po śmierci Madame de Gondi.

1654: Dokończenie konferencji św. Wincentego z 24 lutego na temat milczenia.

1747: Zamknięcie XI Konwentu Generalnego Zgromadzenia Misji w Saint-Lazare-lez-Paris. 36 delegatów uczestniczyło w 22 sesjach. Wybrano VIII Przełożonego Generalnego -- ks. Ludwika de Bras. Konwent złóżył akt oddania i wierności nauce Kościołą w świetle bulli Klemensa XI "Unigenitus" z roku 1713 zwalczającej jansenizm. Sprecyzowana została doktryna ślubu ubóstwa. Konwent wypowiedział się również w 51 kwestiach na różne tematy.

1747: Franciszek Regis Clet wstępuje do seminarium internum w Lyonie w wieku 21 lat.

1842: ks. Jean Marie Odin CM otrzymuje sakrę biskupią w Nowym Orleanie i zostaje mianowany biskupem tytularnym Claudiopolis i Wikariuszem Apostolskim Teksasu, w którym przebywa od kilkunastu lat. Ur. 1801 we Francji. W 1822 wyjeżdża do terytotium Luizjany (dawnej kolonii francuskiej w Północnej Ameryce). Końćząć studia teologiczne w seminarium Misjonarskim w Barrens, wstępuje do Zgromadzenia MIsji. Święcenia kapłańskie 4 maja 1824. Po utworzeniu w 1847 diecezji Teksasu zostaje jej pierwszym ordynariuszem z siedzibą w Galveston. 15 sierpnia 1861 został mianowany arcybiskupem i drugim arcybiskupem Nowego Orleanu. Uczestniczył w I Soborze Watykańskim, w trakcie którego umarł 25 maja 1870.

1899: W Oranie, Algieria, umiera ks. Callixte Irlandès. W 1869 otworzył seminarium nowo erygowanej diecezji oranskiej. Od 1872 był superiorem domu Zgromadzenia w Oranie.

1926: W Amiens, Francja, umiera ks.Georges Devisse.