Sections

WincentyWiki:Ephemerides/6 maj

1629: Wincenty a Paulo wysłał Ludwikę de Marillac do zwizytowania dzieł Miłosierdzia w Ill-de-France.

1877: Czterech Misjonarzy wygnanych z Kolumbii rozpoczyna działalność Zgromadzenia Misji w Puerto Rico.

1951: Trzynaście Sióstr Miłosierdzia zostaje aresztowanych i zatrzymanych w refektarzu rezydencji MIsji w Wen-Chou, Chiny.

1966: Okólnik informuje, że Superiorki zdecydowały aby wprowadzić konsultacje przy mianowaniu Wizytatorek, aby w ten sposób pozwolić wzrastać Zgromadzeniu i dążeniu do bliższej współpracy wszystkich sióstr w ich rządach.