Sections

WincentyWiki:Ephemerides/6 luty

1668. Do Warszawy przybywa ks. Franciszek Dupuich CM. Został wysłany przez Przełożonego Generalnego -- ks. Renato Almerasa -- na wizytacje założonego w 1651 domu Zgromadzenia na prośbę królowej Marii Ludwiki Gonzagi, żony króla Jana Kazimierza. Ks. Dupuich przebywa w Warszawie przez dwa lata.