Sections

WincentyWiki:Ephemerides/6 lipiec

1657: List Wincentego a Paulo do ks. Edmunda Jolly, superiora w Rzymie. Odniósł sie w nim do możliwości założenia misji w Hiszpanii. Zasugerował również, aby ewentualnie wysłać tam ks. Gerarda Brin'a jako bardziej odpowiedniego aniżeli ks. Jana Martina, który byłby niezbędny a Turynie. Wincenty stwierdził, że będzie o tym myślał oczekując wiadomości od arcybiskupa Toledo. Wincenty nie chciał wysłać ks. Martina, hiszpańskiego księdza, wcześniej jezuitę do Hiszpanii chociaż on sam się do tego wyjazdu zgłosił ze względu na to, że nie chciał go przyjąć do Zgromadzenia bez okresu próby.

1688: W Algierze, przywiązany do lufy armatniej został stracony brat Franciszek Francillon. Pochodził z diecezji Poitiers. Do Zgromadzenia wstąpił w 1645. Był pierwszym bratem, który wspólnie z ks. Julianem Guerin'em przybył do Algierii i tym, który przywiózł do Algieru z Marsylii Michała Montmassona. Doświadczając przez niemal 50 lat regularnych trudnośći i prześladowań jakie spotykały misjonarzy, wydawało się, że Bóg obdarzył go łaską dostąpienia tej samej śmierci co Jan Vacher i Michał Montmason.

1697: Pełnomocnik zarządców Hotel Dieu i jego czołowych postaci zwrócił sie z prośbą o wysłanie dwóch sióstr do Hotel Dieu w La Ferte Gaucher. Umowę podpisała Matka Julianna Laboue wraz z trzema siostrami. Ratyfikował ją ks. Maurycy Faure, wikariusz generalny Zgromadzenia Misji.

1733: Ks. Jan Bonnet i Matka Carlier, w odpowiedzi na prośbę czterech sióstr z parafii La Daurade w Tuluzie zgodzili się aby Siostry Miłosierdzia były grzebane za klauzurą klasztoru Benedyktynów ulokowanego na terenie parafii.

1741: Sekretarz arcybiskupa Tours w imieniu dyrekcji Hotel Dieu i przy aprobacie arcybuiskupa, podpisuje umowę o założeniu misji dwóch Sióstr w szpitalu La Madeleine w Tours przy opiece nad dziećmi, żywieniu i kształćeniu ich aż do piątego roku życia.

1945: Do małej zakrystii Domu Generalnego przeniesiono relikwie św. Wincentego celem oględzin. Wydarzenia roku 1940 spowodowały decyzję o przetransportowaniu ich do biskupiego Château. Ciało Wincentego wróciło do Paryża w ciężarówce 3 czerwca 1945 i tego samego dnia o 18:30 trafiły do Domu Generalnego przy dźwięku dzwonów. Korzyścią dzisiejszych oględzin było wyczyszczenie zamka i naprawa sutanny okrywającej ciało św. Wincentego. Następnie relikwie oczekiwały w czerwonym salonie na uroczyste przeniesie ich w dniu 11 lipca. Wówczas to w procesji księży w komżach śpiewających "Magnificat" i "Quis novus" ciało św. Wincentego niesione przez czterech konfratrów przeniesiono szerokim korytarzem na swoje miejsce w kaplicy.