Sections

WincentyWiki:Ephemerides/5 marzec

1651: Konferencja św. Wincentego dla pierwszych sióstr na temat warunków dobrej spowiedzi.

1762: Zakończenie XIII Konwentu Generalnego w Paryżu. 36 delegatów uczestniczyło w 9 sesjach. 31 głosami wybrano nowego Przełożonego Generalnego -- ks. Antoniego Jacquier. Konwent wyznaczył nowemu następcy troskę o przywrócenie we wspólnocie ducha pierwotnego, oddzielenie od spraw światowych i właściwe przestrzeganie Reguł i Ślubów.

1897: Do Fort Dauphin na Madagaskarze wyruszają trzy Szarytki do pomocy na miejscu czterem młodym siostrom - "świeckim misjonarkom'. Odrębna prowincja zostaje erygowana w 1902, a w 1963 do Zgromadzenia zostaje włączonych 48 sióstr malgaskich uformowanych przez Szarytki.

1900: W domu macierzystym zostają wystawione relikwie Franciszka Regis Cleta, w związku z jego beatyfikacją.