Sections

WincentyWiki:Ephemerides/5 maj

1875: Otwarcie domu Sióstr Miłosierdzia w Teheranie.

1877: Siostry Miłosierdzia z sierocińca w Ménilmontant zostały uwolnione po kilku dniach niewoli. Przeszukania sierocińca wznowiono następnego dnia po tym jak jeden z chłópców doniósł o istnieniu podziemnego przejśćia do kościoła. Dom nie został opustoszony lecz potajemnie 15 innych kobiet wymieniło w nim Szarytki, które znalażły schronienie w domach współtowarzyszek i przyjaciół.

1879: W kościele Św. Teresy w Angers odbył się pogrzeb ks Jana Ludwika Mellier'a. Zmarł dwa dni wcześniej. Urodził się 30 listopada 1813 w diecezji Orleanu, w której pracował, przez 20 lat zanim został Misjonarzem, jako wikary w Montargis, następnie w Świętym Krzyżu w Orleanie i jako arcykapłan w Pithiviers. Mając 44 lata wstąpił do Zgromadzenia. Po odbyciu Seminarium Internum został wysłany przez Superiora Generalnego, ks.Etienne do Angers celem założenia i wybudowania domu Misjonarskiego. Odtąd przez 16 lat siał Słowo Boże w regionie Anjou i całej Bretanii wyróżniając się podziwu godną elokwencją dopasowaną do różnych słuchaczy. często zapraszano go do głoszenia misji, również w Orleanie i Paryżu. W 1873 został wezwany do Paryża aby objąć stanowisko Asystenta i Dyrektora Generalnego Sióstr Miłosierdzia po śmierci ks. Vicart'a w dniu 6 października. Następnego dnia po śmierci Przełożonego Generalnego, ks Etienne, co miało miejsce 13 marca 1874 otworzono szkatułę, w której znajdowała się notatka z 17 października 1873, wskazująca ks. Mellier'a na Wikariusza Generalnego Zgromadzenia. Piastował ten urząd przez sześć miesięcy do czasu wybrania nowego Przełożonego Generalnego - ks. Eugeniusza Bore. Następnie, ku swej wielkiej radości, ks Mellier wrócił do domu przy rue du Silence w Angers, który sam wybudował, gdzie pracował aż do śmierci. Zmarł w tym samym dniu, w którym odszedł ks. Bore lecz w odstępstwie jednego roku.

1935: W libańskiej miejscowości Aintoura rozpoczyna się Triduum dla upamiętnienia stulecia kolegium Św Józefa, pięćdziesięciolecia obecnośći Misjonarzy w Aintourze oraz srebrny jubileusz superiora, ks. Ernesta Sarloutte. W obchodach uczestniczu imponująća ilość osobistości kościelnych, cywilnych i wojskowych. Akademia Francuska jest reprezentowana przez Jerzego Lecomte.

1946: W Istambule odbywają się uroczystości stulecia powstania Konferencji Św. Wincentego a Paulo w tym mieście. Zorganizowane zostały 6 marca 1846 z inicjatywy Ernesta Boré,późniejszego Przełożonego Generalnego Zgromadzenia, któy wóczas jeszcze był osobą świecką. Powagi i rodzinnego charakteru uroczystości dodała obecność dwóch biskupów Misjonarzy: ks. Mariny i ks. Descuffi'ego.