Sections

WincentyWiki:Ephemerides/4 wrzesień

1626. W Kolegium Bons-Enfants w Paryżu, pierwsi księża towarzyszący Wincentemu a Paulo, kapelanowi galer we Francji i dyrektorowi Collège des Bons-Enfants przyłączają się do Zgromadzenia Misji. Byli to Franciszek du Cudray, ksiądz z diecezji Amiens, Antoni Portail, ksiądz z diecezji Aries i Jan Antoni de la Salle, ksiądz z diecezji Amiens.

1926. Powyższy dokument zostaje potwierdzony notarialnie a Wincenty a Paulo daruje nieodwołalnie majątek ojcowski swoim dwóm braciom.

1634. Ludwika pisze do Wincentego wskazując na zmiany, jakie powinny być wprowadzone w regułach Konfraterii Miłosierdzia.

1698. Mer i Rada Miejska Lunel wysłali do Paryża prawników, aby podpisali z Matką Julianną Laboue i urzędującymi Siostrami kontrakt ustanwiający dwie siostry do opieki nad chorymi i kształcenia biednych dziewcząt w ich mieście.

1878. Ks. Antoni Fiat zostaje wybrany XVI Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia.

1944. Dwie Szarytki zmarły w szpitalu polowym w Warszawie. Wcześniej odniosły rany w czasie bombardowania miasta.

1947. Paryż. Umiera ks. Edmund Crapez. Urodził się w Quesnoy 18 maja 1878. Będąc ujęty postawą misjonarza prowadzącego misje ludowe w jego rodzinnej miejscowości - zobaczył go zamiatająćego kościół z podwiniętymi rękawami sutanny - wstąpił do Zgromadzenia Misji w Domu Macierzystym 21 września 1896. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1901 a nastęnie kontynuował studia w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii i filozofii oraz licencjat z Prawa Kanonicznego. PO powrocie do Paryża wykłądał filozofię przy Rue de Sevres. W 1907, ks. Antoni Fiat, Przełożony Generalny, powierzył mu redakcję biografii Katarzyny Laboure. To zadanie wprowadziło go do Apostolatu Maryjnego, który prowadził jego życie ścieżką kultu Cudownego Medalika czyniąć z niego oddanego kapłana Serc Jezusa i Maryji.