Sections

WincentyWiki:Ephemerides/4 marzec

'1664:Na Madagaskarze zostaje zamordowany ks. Mikołaj Etienne. Do Zgromadzenia został przyjęty 8 sierpnia 1653 przez samego Sw. Wincentego w wieku lat 19. Pochodził z Paryża. Miał upośledzoną prawą rękę. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1659. Do Fort Dauphin na Madagaskarze dotarł 29 września 1663 poświęcając sie całkowicie pracy misyjnej.

1819: W Paryżu umiera ks. Maria Karol Emmanuel Verbert CM, Wikariusz Generalny Zgromadzenia Misji. Urodził się 15 listopada 1752 w Pont-de-Beauvoisin, w diecezji Lyon. Urząd objął w 1817. 9 listopada 1817 przeniósł Dom Macierzysty Zgromadzenia do rezydencji Księcia Lorge przy Rue de Sèvres 95.