Sections

WincentyWiki:Ephemerides/4 lipiec

1659: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat konferencji, w której Wincenty przynagla Zgromadzenie do przykładania większej uwagi do tego co robić przed, w trakcie i po nich i jak odnosić z nich korzyści.

1642: Do swoich hrabstw Agenois i Condomois, księżna Aiguillon sprowadziła Księży Misji.

1714: Matka Janina Chevreau, trzy inne siostry przełożone oraz ks. de Chevremont, dyrektor Sióstr Miłosierdzia oraz marszałkowa de Bellefond podpisują umowę rozwiązująca fundację na Isle Jourdain. Od ponad dwóch lat, nie płacone były kontrybucje. Siostry oskarżono o złe zarządzanie otrzymanymi funduszami. Marszałkowa została zobowiązana do uregulowania zaległych należności.

1873: Berlin. Reichstag wydaje dekret o kasacie Jezuitów. W tych okolicznościach, synowie św. Wincentego otrzymali wątpliwy zaszczyt bycia uznanych za "przygarniętych" synów św. Ignacego. Młoda prowincja Prus Zgromadzenia Misji - utworzona przez Superiora Generalnego, Jana Baptystę Etienne, 22 lata wcześniej - doczekała cierpienia w chwale: wszystkie jej domy zostały zamknięte. W celu uniknięcia wygnania, biskupi pruscy otrzymali od Stolicy Apostolskiej zezwolenie na zwolnienie naszych konfratrów ze ślubu posłuszeństwa wobec Przełozónego Generalnego. Wszyscy księża i bracia zachowali prawo dalszego życia we wspólnocie, prawo schronienia się w Domu Macierzystym i prawo pełnego dostępu do następcy św. Wincentego.

1948: W Belalcazar, w Kolumbii, zmarł bp. Emil Larquère, prefekt apostolski Tierradentro. Urodził się 26 maja 1869. Święcenia kapłańskie w Zgromadzeniu Misji otrzymał 23 czerwca 1895. Przez pierwsze sześć lat kapłaństwa poświęcił się misjom ludowym w La Rochelle zdobywając sławę najlepszego misjonarza ludowego w Combes. Z powodu antyklerykalnego ustawodawstwa Francji na początku XX wieku ten misjonarz z Landes zmieni się apostoła Indian w Kolumbii. W styczniu 1904, w towarzystwie księży Tramertou i Ludwika Durou (przyszłego arcybiskupa Gwatemali) przybywa do Kolumbii. Zakłada misje w Nataga, w diecezji Garzon, przekształcając to miejsce w sanktuarium Maryjne, oraz w Bocay, w diecezji Tunja. W 1916 zostaje pierwszym prefektem apostolskim Arauca a w 1923 prefektem Tierradentro.