Sections

WincentyWiki:Ephemerides/3 wrzesień

1704'. Matka Maria Guerin wysłała list do Sióstr Miłosierdzia w Polsce, w którym wyraża swój smutek i radość z błogosławionej śmierci pięciu Szarytek (trzech francuzek i dwóch polek) ofiar poświęcenia się opiece nad chorymi na dżumę pacjentami.

1735. Umiera ks. Jan Bonnet, VI Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji i Sióstr Miłosierdzia. Przez 24 lata na urzędzie wprowadził wiele mądrych zmian w prawodawstwie obu Zgromadzeń oraz zapoczątkował wiele norm, które zmodernizowały obie wspólnoty.

1747. Proboszcz Marly-la-Ville w imieniu swoim i dyrektorów szpitala pdpisał z Matką Marią Anną Bonnejoye umowę o utworzeniu miejsca dla dwóch sióstr do pracy w szpitalu. Siostry dołączą do już przcujących w parafii dwóch innych Szarytek.

1792. W Paryżu setki więźniów umieszczonych w więzieniach i dwustu księzy w Carmes zostaje zabitych. Począwszy od godziny dziewiątej trzydzieści rano w seminarium Saint Fermin siedemdziesięciu dwóch kapłanów, beatyfikowanych przez papieża Piusa XI 17 października 1926, zostaje straconych. Wśród nich znaleźli się ks. Ludwik Józef François CM, Superior seminarium od 1788, który odkąd 13 sierpnia seminarium zostało zamienione w więzienie dla duchownych został wyznaczony do utrzymywania w nim intensywnego życia duchowego oraz ks. Jan Henryk Gruyer CM, który znalazł się z seminarium 8 sierpnia.

1936. Siostra Vasquez wraz z trzema innymi Szarytkami z Albacete zostały roztrzelane w Vallecas.