Sections

WincentyWiki:Ephemerides/3 maj

1658: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat dobrego przykładu, przyczyn, zaniedbań i sposobów unikania tych zaniedbań.

1878: O 22:30, nagle umiera ks. Eugeniusz Boré, XV Superior Generalny Zgromadzenia Misji. Urodził się 15 sierpnia 1809 w Angers. Był uznanym lingwistą i orientalistą. Wstąpił do Zgromadzenia w styczniu 1849 w Konstantynopolu, gdzie orzymał święcenia kapłańskie 7 kwietnia 1850. Następnie odbył Seminarium Internum w Paryżu i złożył śluby w styczniu 1851. W 1861 został wybrany rektorem kolegium w Bebek (przedmieścia Istambułu) i Wizytatorem Prowincji Konstantynopola. W 1866 objął stanowisko Sekretarza Generalnego Zgromadzenia. 11 września 1874 został wybrany Przełożonym Generalnym. Jeszcze kilka dni przed śmiercią wykonywał wszystkie swoje obowiązki z niezrównanym zapałem.

1879: W Angers umiera ks.Jan Ludwik Mellier, pełniący funkcję Wikariusza Generalnego Zgromadzenia Misji od śmierci ks. Etienne do wyboru ks. Boré.

1881: Umiera ks. Bourdarie, od 1875 następca ks. Mellier'a na stanowisku Dyrektora Sióstr Miłosierdzia. Przełożonym Generalnym był wóczas ks Fiat, a Przełóżoną Generlną, Matka Juhel.

1886: Siostra Sion przybywa do Jerozolimy razem z trzema innymi Szarytkami. Jest to początek dzieł w Ziemii Świętej: 1887 Betlejem, 1898 Nazaret, 1930 Betania.