Sections

WincentyWiki:Ephemerides/3 lipiec

1660: Konferencja Wincentego a Paulo do Sióstr Miłosierdzia na temat cnót zmarłej Ludwiki de Marillac. Po wezwaniu Ducha Świętego, Wincenty powiedział, ze konferencja dzielić sie będzie na trzy części: pierwszej o powodach rozmawiania na temat cnót zmarłej; drugiej o cnotach odnajdywanych u Ludwiki de Marillac; oraz trzeciej o cnotach, które każda z sióśtr zamierza naśladować. W trakcie, różne siostry mówiły o swoich relacjach z Bogiem, o jego roztropnośći, pokorze, dobroci, umiłowaniu ubóstwa, itd... Wincenty komentował te świadectwa podkreślając na przykład roztropność i ubóstwo.

1699: W Riom, przedstawiciel Konfraternii Pań Miłosierdzia oraz Matka Julianna Laboue oraz inne przełożone podpisują umowę o ufundowaniu misji dwóch Sióstr do pracy wśród chorych w mieśćie. Na mocy kontraktu fundacja obejmowała koszty utrzymania zwolnione z podatków i obciążeń.

1932: W infimerii domu generalnego zmarł ks. Rajmund Gleizes po sześćdziesięciu latach poświęconych małej Wspólnocie. Urodził się w Castelnaudary. Do Zgromadzenia wstąpił po otrzymaniu świeceń kapłańskich 19 kwietnia 1870. Przez pierwsze trzydzieści Misjonarskich lat poświęca sie pracy w semianriach duchownych w La Rochelle, Nicei, Marsyllii, Oranie, Koubie, Tours. W tym ostatnim był superiorem. W 1902 zostaje przeniesiony do Liege jako superior i Dyrektor Sióstr Miłosierdzia, gdzie doprowadza do wybudowania siedziby w stylu gotyckim, z której był bardzo dumny. W 1921 został wizytatorem Francji a wkrótce asystentem domu generalnego. Przez lata, mimo słabnącego wzroku poświęćał wiele czasu i uwagi badaniom postaci i świętości męczennika z Oranu, Jana La Vacher. W 1914 napisał o nim dzieło, za któe został nagrodzony przez Akademię Francuską.

1955: W Paryżu, w trakcie obrad XXXII Konwentu Generalnego ks. Feliksa Contassot'a wybrano admonitariuszem Przełożonego Generalnego. Utworzono "wielką komisję" złożoną z sześciu delegatów. Zadaniem komisji było uporządkowanie zapytań iustalenie "porządku dnia" kolejnych sesji. Aby uniknąć straty czasu i liczenia argumentów dyskusji utworzono siedem komisji, których kompetencje zostały ograniczone do rozdziałów pod którymi postulaty konwentów prowincjalnychm lub zapytania zostały zawarte w nowych Konstytucjach. Komisji formacyjnej przewodniczyli ks. Scamps i ks. Peters, Komisji Prawa Kanonicznego ks. Lopez i ks. Rodgers, Komisji ds. misji ks. Deymier, komisji ds. seminariów ks. Franciszek Godinho, liturgii ks. Tasso, finansów ks. Józef Lapalorcia a komisji ds. parafii ks. Wacław Knapik. Liczba tych komisji i ilość tematów określiły zakres prac XXXII Konwentu Generalnego.