Sections

WincentyWiki:Ephemerides/3 czerwiec

1653: Św. Wincenty wygłasza konferencję dla pierwszych Sióstr Miłosierdzia na temat "lojalności jakiej jesteśmy winni Bogu przez całe nasze życie". W trakcie zapewnił Siostry, że "Bóg jest Ojcem Sióstr Miłosierdzia w szczególny sposób, także że muszą one specjalnie wzdychać do jego względów. Siostra Miłosierdzia jest drzewem zasadzonym przez Boga która powinna przynosić owoc Bogu".

1904: W czasie wojny rosyjsko-japońskiej ambulansy do przewożenia rannych podzielono na pięć samodzielnych korpusów. Jeden z nich (warszawski korpus sanitarny) powierzono Szarytkom i nadano imię Św. Wincentego a Paulo. Pięć Sióstr Miłosierdzia zostało wyznaczonych do wyjazdu z personelem i pielęgniarkami korpusu. 3 czerwca wsiadły do pociągu, który skierował się na Zabajkale na dalekiej Syberii.

1905: papież św. Pius X zatwierdził Stowarzyszenie Cudownego Medalika działające na terenie Galicji. Powstało na początku XX wieku z inicjatywy ks. Franciszka Domaradzkiego CM. Miejscowi biskupi prosili Ojca św. o zatwierdzenia Stowarzyszenia skupiajacego w wielu parafiach dzieci i dorosłych. 8 lipca 1909 Stolica Apostolska ukonstytuowałą Stowarzeszenie Cudownego Medalika w całym Kościele Powszechnym. Wzorowane na pierwszych sodalicjach działających już w 1837 w Paryżu i skupiających nawet do 250 tysięcy dziewcząt i chłopców, Stowarzyszenie skupia się na uczczeniu Maryji bez grzechu poczętej i pracy nad własną doskonałością i apostolstwem względem bliźnich. Z mocy prawa dyrektorem generalnym Stowarzyszenia jest Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji. W Polsce Stowarzyszenie zostało zlikwidowane przez władze komunistyczne po II wojnie światowej. Przy okazji 150 lecia objawienia Cudownego Medalika za sprawą ks. Teofila Hermanna CM, wykładowcy seminarium diecezji gorzowskiej w Paradyżu, zostało odrodzone w 1980 pod nazwą Stowarzyszenia Apostolatu Maryjnego i włączone do światowej organizacji AMM (Association of Miraculous Medal). W Polsce skupia ponad 8000 członków we wszystkich diecezjach. Wspólnota światowa liczy ponad 10 milionów członków.

1918: W Seminarium St. Mary's w Perryville, Missouri w Prowincji Zachodniej USA Zgromadzenia Misji powstało Stowarzyszenie Cudownego Medalika (Association of the Miraculous Medal) poczatkowo prowadzone przez seminarzystó pod okiem przełożonych. W 1924 ks. Józef Finney CM, został pierwszym Dyrektorem Stowarzyszenia i pełnił tę funkcję do śmierci w 1962. Trzy lata wcześniej, w marcu 1915 w Prowincji Wschodniej USA Zgromadzenia, w Seminarium Sw. Józefa w Princeton, New Jersey, USA ks. Józef Skelly CM zakłada Centralne Stowarzyszenie Cudownego Medalika (Central Association of the Miraculous Medal). Rozsyłając zaproszenia do złożenia darowizn na budowę nowego niższego seminarium ks. Skelly dołączał Cudowny Medalik. Ilość zebranych środków zaskoczyłą wszystkich.

1939: W Rzymie, papież zatwierdza nominację ks. Salwatora Pane CM na Prefekta Apostolskiego Tigry w Abisynii.

1948: W Paryżu, w domu macierzystym umiera ks. Jan Maria Planchet. W archiwum Zgromadzenia niema wiele zapisów na jego temat za wyjątkiem standardowych wpisów. Ale on sam pozostawił po sobie wiele dzieł. Urodził się na Loarą 23 lipca 1870. Do Zgromadzenia wstąpił w wieku 19 lat. W 1894 wyjechał do Chin, a 23 lipca otrzymał święcenia kapłańskie w Pekinie z rąk biskupa Sarthou. Wkrótce tż jego apostolatem stała się działalność wydawniczą. Opublikował szereg dzieł po chińsku, m. in. konkordancję czterech Ewangelistów, komentarz do katechizmu pekińskiego, mały traktat o umartwieniu i kolejny na temat istnienia Boga. Od 1916 ks.Planchet pisze spis misji w Chinach i Japonii. W dziesięciu 600-stronicowych tomach znalazłó się wiele cennych informacji o misjach. Do Francji wrócił w 1932. Przez cztery lata był superior w Valfleury. Następnie przeniósł sie do Maison Mere, gdzie nadal publikował. W 1941 powstały Nowe Żywoty Świętych, tak popularne, ze po pięciu latach powstało drugie wydanie.