Sections

WincentyWiki:Ephemerides/31 marzec

1656: Kontynuacja konferencji Wincentego a Paulo z 24 marca, na temat pokory.

1665: Na wybrzeżu Zielonego Przylądka ginie tonąc w morzu ks.Karol Boussordec. Jedenście lat wcześniej opuścił swoją rodzinną Bretanię i rozpoczął swoja posługę w diecezji Treguier. W tym samym roku Wincenty a Paulo umieścił na trwałe swoich księży w w seminarium w Treguier. 21 sierpnia 1654 został przyjęty przez księdza Wincentego do Saint Lazare. Do czasu złożenia ślubów przebywał Luçon. Następnie, 1 listopada 1656 w towarzystwie ks. Franciszka Hebron'a i brata Christobal'a Delaunay'a wyruszają statkiem w podróż z Nantes na Madagaskar. 3 listopada wyprawa zakończyłą sie niepowodzeniem z powodu gwałtownego sztormu. ks.Boussordec wrócił do Paryża i osiadł przy kościele Notre-Dame de la Rose. Jednocześnie zgłosił swoją chęć ponownego wyjazdu na Madagaskar. Grupa misjonarzy skierowanych do wyjazdu zostałą przygotowana w 1659. Do wyjazdu nie doszło, a Założyciel skierował ks.Boussordec do Richelieu. W 1660 został superiorem w Annecy. W 1665 ks. Almeras dołączył go do ks. Michała Montmasson, który razem z dwoma innymi księżmi i czterema braćmi mieli wyruszyć w podróż na Madagaskar z Briestu. Podróż przebiegała dobrze aż do 31 marca. Wowczas ks.Boussordec i brat Pomare wypłynęli szalupą po świeże zapasy wody pitnej. Chwilę pózniej szalupa razem z 15 pasażerami tonie.

1667: Podpisanie aktu prozumienia na podstawie którego sześć Sióstr Miłósierdzia z domu św. Łazarza w Paryżu rozpocznie pracę w szpitalu Sw. Mikołaja w Metz. Akt ten zawierał szczegóły, które nakreśliły sposób pracy Szarytek w szpitalach w pierwszym stuleiu istnienia Zgromadzenia.

1942: W Paryżu, w wieku 82 lat umiera brat Charles Veron. Swoje 54 lata powołania spędził całkowicie w domu macierzystym, w ktorego zycie niezwykle się angażował. Zajmował się, między innymi zegarem, który niustannie wybijał swoim kurantem rytm życia wspólnoty.