Sections

WincentyWiki:Ephemerides/30 styczeń

1654. W Domu Macierzystym -- St. Lazaire -- Św. Wincenty wygłasza konferencję na temat wagi pracy misyjnej na Madagaskarze.

1660. Św. Wincenty wygłasza w Domu Macierzystym konferencję na temat Chrztu Św., w której wskazuje na rolę otrzymanej przez chrzest łaski i obowiązków nałożonych przez sakrament na ochrzczonych.

1874. Papież Pius IX wydaje bullę "Expositum est Nobis" w której zatwierdza paryskie Arcybractwo Trójcy Świętej, założone w 1857 przez Marię Pellerina w celu wybłagania łask dla dusz w czyścu cierpiących. Członkowie Arcybractwa w diecezji paryskiej wyznaczyli sobie kaplicę DOmu Macierzystego Zgromadzenia Misji na swoją kanoniczną siedzibę.

1877. W Maison-Mère w Paryżu, umiera Siostra Catherine Gest, Przełożona Generalna w latach 1763 - 1766.

1905. W Paryżu umiera ks. Edward Rosset (ur. 1831 w Conches w diecezji Évreux). Był wychowawcą kapłanów i pisarzem. Całe swoje kapłańskie życie spędził jako nauczyciel w seminariach duchownych: dwadzieścia lat w Angoulême, siedem Évreux, a w latach 1885 - 1901 był superiorem w La Rochelle. Pozostawił po sobie m.in. biografię Przełożonego Generalnego Jana Baptysty Etienne, a także Noty bibliograficzne dzieł Zgromadzenia wykorzystywane w seminariach duchownych. W 1895 najpierw po francusku, a potem po włosku, opublikował podręcznik pobożności dla seminarzystów Zgromadzenia Misji.

1922. Nitra. Pierwszy konwent nowopowstałej prowincji czechosłowackiej Sióstr Miłosierdzia. Prowincja powstała z połączenia domów Zgromadzenia należacych wcześniej do prowincji Grazu i prowincji węgierskiej z domami położonymi głównie na terenie Słowacji. W chwili powstania prowincja liczyła 298 sióstr pracujących w 7 szpitalach, 14 szkołach i 11 domach opieki. Dom prowincjalny został ustanowiony w Trnavie. 15 sierpnia 1922 otworzono postulat w nowowybudowanym, dzięki pomocy sióstr ze Stanów Zjednoczonych, domu w Ladce, niedaleko Trenčina. 1 sierpnia 1924 przeniesiono tam również dom prowincjalny. Szarytki pozostały w nim aż do 1950, kiedy zostały z niego usunięte przez włdze "przy użyciu siły zbrojnej". W tym czasie prowincja liczyła 981 sióstr i 90 postulantek w 58 domach. Latem 1950 siostry zostały usunięte ze wszytskich domów zakonnych, a szkoły zostały skonfiskowane. W ciągu kolejnych sześciu lat ze szpitali usunięto siostry w nich pracujące i umieszczono je w przymusowych obozach reedukacyjnych i obozach pracy. Wizytatorka i kilkadziesiąt innych sióstr zostały aresztowane i przetrzymywane latami w różnych więzieniach aż do roku 1968. Wiele sióstr przeniosło się wtedy ze Słowacji do Czech, gdzie pracowały jako pielęgniarki i opiekunki w domach dla psychicznie chorych dzięki przemianom politycznym w kraju. W 1969 utworzono nowy dom prowincjalny w Mendrice (na Morawach). Otworzono ponownie postulat a na Słowacji utworzono 18 domów parafialnych... Lecz w 1972 ponownie nastąpiły deportacje, obozy pracy przymusowej...