Sections

WincentyWiki:Ephemerides/30 marzec

1830: W Paryżu rozpoczyna swoją pracę komisja powołana przez arcybiskupa Paryża, ks Jacka Ludwika de Quélen celem zbadania relikwii św.Wincentego a Paulo pod kątem przyszłej ich peregrynacji. Komisja zakończyłą swoje prace 6 kwietnia. W skład komisji wchodzili dwaj wikariusze generalni Paryża i dwóch kanoników. Obecni byli również Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Dominik Salhorgne oraz Matka Generalna Sióstr Miłosierdzia, siostra Antonieta Beaucourt. Od 1815 roku relikwie znajdowały się w kaplicy domu centralnego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia przy Rue du Bac 132.