Sections

WincentyWiki:Ephemerides/2 wrzesień

1633. Wincenty a Paulo napisał do Ludwiki de Marillac mówiąc jej, że myśli, iż Maria Jolly jest cudownym wyborem aby rozpocząć projekt Wspólnoty Sióstr Miłosierdzia.

1649. Wincenty pisze do Ludwiki i mówi o sytuacji kilku kandydatek, które odeszły: "Jesteś trochę zbyt czuła w odniesieniu do wyjazdów swoich sióstr. W imię Boga, Mademoiselle, pracuj na nabyciem łaski zaakceptowania takich sytuacji. Oczyszczenie Zgromadzenia w ten sposób jest aktem miłosierdzia gwarantowanym przez Naszego Pana i będzie jedną z pierwszych rzeczy jakie zobaczysz w niebie. Tymczasem, masz zapewnienie, że nikt spośród tych, których Nasz Pan powołał do Wspólnoty nie opuści swojego powołania."

1649. Wincenty a Paulo. Księżna Aiguillon i Mademoiselle Romilly próbują zaaranżować małżenstwo syna Ludwiki de Marillac - Michała.

1672. O godzinie 9:30 w święto św. Łazarza, ks. Renat Almeras, pierwszy następca Wincentego a Paulo jako Przełożony Generalny Zgromadzenia umiera. Urodził się 5 lutego 1613 w Paryżu. Do Zgromadzenia został przyjęty 24 grudnia 1637.

1675. Jakub Amelot podpisał z Matką Nicole Haran i trzema siostrami urzędniczkami kontrakt o skierowaniu dwóćh sióstr do posługi chorym, niepełnosprawnym i innym potrzebującym z parafii Maurée oraz sąsiadujących osad z diecezją Chartres. Od szóstego roku życia Jakub Amelot był wychowywany przez Michała de Marillac, opiekuna Ludwiki de Marillac. W 1601 jego owdowiała matka posłubiła MIchałąde Marillac, przyszłego kustosza Pieczęci, od roku również wdowca.

1680. Dwie siostry zostały wysłąne do Thibouville w pobliżu Bernay do opieki nad chorymi i kształcenia dziewcząt. Markiz Rivière Thibouville 27 października 1694 ustanowi na ich rzecz beneficjum.

1720. Matka Sébastienne Mazurier, w towarzystwie swoich doradców i przy aprobacie Przełożonego Generalnego, w obecnośći notariuszy deklaruje, że nie będzie domu w Baye (patrz: 25 maja 1678). Ustanowione w 1680 beneficjum nie przynosi funduszy w wyniku sprzedania Baronii.

1792. Wieczorem rozniosła się wiadomość, ze uwięzieni księża Ludwik Józef François i Jan Henryk Gruyer następnego dnia zostaną zgilotynowani.