Sections

WincentyWiki:Ephemerides/2 maj

1612: W godzinach popołudniowych w tradycyjnej ceremonii Wincenty a Paulo obejmuje probostwo Clichy, na północno-wschodnich obrzeżach Paryża. Parafia licząca tylko 600 osób obejmowała rozległe terytorium. Według obecnego planu Paryża parafia w Clichy zajmowałaby 90% dzielnicy XVII, 10% dzielnicy XVIII i kawałek dzielnicy IX. Chociaż Wincenty pracował tutaj tylko przez rok, kiedy to za radą Piotra de Berulle'a przyjął posadę nauczyciela w rodzinie de Gondi, formalnie proboszczem był do 1626. Wypełniał swoje obowiązki bardzo dokładnie i będąc już u de Gondich odwiedzał i opiekował się swoimi chłopami z Clichy.

1648: Ludwika de Marillac pisze list do Wincentego a Paulo, w którym informuje, że w Domu Macierzystym są aktualnie 43 siostry i zaistniałą potrzeb wykorzystania oszczędności na pokrycie kosztów utrzymania starszych sióstr i postulantek. Prosi również o przyjęcie sióstr przygotowujących się do wyjazdu do szpitala w LeMans i zaopatrzenia ich celem osiedlenia w nowym miejscu.

1659: Konferencja Wincentego a Paulo do Misjonarzy na temat umartwienia wyjaśniająca artykuły 8 i 9 z drugiego rozdziału Reguł Wspólnych.

1660: W drodze powrotnej z Rzymu do Paryża, w Chambery umiera Louis de Chandenier, Opat Tournus i wielki dobroczyńca Zgromadzenia Misji. Jako siostrzeniec kardynała de la Rochefoucauld, obdarzony fortuną mógł wieść zycie błyskotliwego utracjusza. Po śmierci wuja zdecydował się na opuszczenie seminarium Św. Sulpicjusza i przeniesienie się do Saint Lazare. Był jednym z tych gości, którym Wincenty A Paulo pozwolił przebywać pod opieką Zgromadzenia. Opat Tournus wniósł wiele uwagi i energii do konferencji wtorkowych. W granicach swoich możliwości był odpowiedzialny za kierowanie misjami głoszonymi przez dwa i pół miesiąca, od 6 marca 1658, w Metzu. Bardzo wspomagał naszego Umiłowanego Ojca. Przekazał mu majątek Saint Pourçain, w diecezji Clermont, celem pokrycia kosztów utrzymania prezbiterów. Interesował się szczególnie także seminarium Św. Karola. Odmówił biskupstwa na rzecz opactwa Tourus, niedaleko Macon, za które i któremu podległe wioski czuł sie odpowiedzialny. Louis de Chandenier pragnął zostać członkiem Misji. Jego pokora nie nadawała się do oceny, lecz Monsieur Vincent, który bez wątpienia uważał, ze siostrzeniec kardynała de la Rochefoucauld, był osobą zbyt lekkiego ducha dla "mizernego Zgromadzenia", nie nalegał. Opat Tourus dostąpił jednak tej radości bycia przyjętym do Zgromadzenia na łożu śmierci przez ks. Tomasza Berthe.

1806: W Fain-less-Moutiers urodziła się św. Katarzyna Labouré

1841: W Marsylii na statek wchodzą trzy Szarytki udające się do Smyrny i trzy do Konstantynopola. Dołączyły one do innych 15 sióstr już tam pracujących od 1839. W ciągu dwóch lat wyjedzie tam jeszcze kolejne 15 Szarytek. Pod koniec 1842 następna grupa sióstr wyruszy do Algierii.