Sections

WincentyWiki:Ephemerides/2 kwiecień

1646: Podpisano akt przyłączenia probostwa Richelieu do Zgromadzenia Misji, które to było usytuowane na ziemiach kardynała Richelieu. Wyznaczony przez Wincentego a Paulo ks. Lambert aux Couteaux miał uczynić z niego modelową parafię.

1660: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat motywów i środków odnowy wewnętrznej.

1791: W Lorient, o godzinie 11tej Franciszek Regis Clet wchodzi na pokład statku płynącego do Chin.

1793: W Niort zostaje ścięty na gilotynie ks. Ludwik Hayer. Urodzony 4 kwietnia 1751 w Sarrelouis,był profesorem wyższego seminarium duchownego w Poitiers aż do czsu wybuchu Rewolucji. Odmówiwszy złóżenia przysięgi na konstytucję ukrywa się. Został schwytany kiedy szedł do chorego z ostatnim namaszczeniem.Został osądzony i skazany.

1830: Paryż. Komisja kośćielna powołana przez biskupa Quelen'a do zbadania relikwii Sw. Wincentego w związku zaplanowanym ich przeniesieniem rozpoczyna drugi etap prac. Relikwie zostają przeniesione z kaplicy przy Rue du Bac do salonów Pałacu Arcybiskupiego.

1886: Paryż. W kaplicy arcybiskupiej, biskup koadjutor kardynała Józefa Hipolita Guibert'a - ks. Franciszek Maria Benjamin Richard przewodniczy pierwszej sesji procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji Mademoiselle Le Gras. Celem tego spotkania było ukonstytuowanie oficjalnego trybunału kościelnego. Następne sesje zostały zaplanowane w domu macierzystym Zgromadzenia Misji.