Sections

WincentyWiki:Ephemerides/2 czerwiec

1656: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat Święta Zesłania Ducha Świętego koncentrująca się na powodach dobrego przygotowania się na przyjęcie Ducha Świętego, znaków dzięki którym Misjonarze powinni rozpoznać Ducha Bożego i środkach do przyjęcia go.

1658: Konferencja Wincentego a Paulo dla Sióstr Miłosierdzia na temat serdeczności, szacunku i indywidualnych przyjaźni w związku z artykułami 39 i 40 Reguł Wspólnych.

1670: W Rzymie, w breve "Ex injuncto Nobis" papież Klemens X zatwierdził Konstytucje Zgromadzenia Misji odnoszące się do uprawnień Przełożonego Generalnego, Wikariusza Generalnego i władzy Konwentu Generalnego.

1788: W Paryżu, XVI Konwent Generalny wybiera 52-letniego ks. Jan Feliksa Józefa Cayla de la Garde dziesiątym Superiorem Generalnym, ostatnim przed Rewolucją Francuską. W czasie Rewolucji znalazł schronienie w Rzymie skąd kontynuwał wspieranie swoich duchowych synów i córki.

1912: W Jiaxing (Kashing), Chiny, w seminarium regionalnym do którego przybył na krótki wypoczynek i gdzie zaplanował by obchodzić Uroczystość Trójcy Świętej, w 35tą rocznicę święćeń kapłańskich umarł biskup Jan Antoni Kazimierz Vic CM, biskup Meteilopolis i pierwszy Wikariusz Apostolski Wschodniego Jiangsi (Kiangsi). Odszedł w wieku 60 lat i 27 lat biskupstwa. Urodził się w diecezji Rodez, która dałą Kośćiołowi wielu kapłanów i biskupów. Do Zgromadenia wstąpił w 1873 z pragnieniem wyjazdu do Chin. w 1877 został tam wysłany i znaląż się pod opieką biskupa Arcybiskupa Bray'a, który od 1870 energicznie zarządzał Wikariatem Jiangsi, terytorium czterokrotnie wiekszym od obszaru Belgii. Od pierwszego spotkania ks. Vic spodoba sie arcybiskupowi, który powierzał mu wiele trudnych zadań misyjnych. Dzięki temu biskup Bray uzyskał w Rzymie zgodę na podział wikariatu. Cztery departamenty na północnym wschodzie utworzyły nowy Wikariat Apostolski Wschodniego Jiangsi, którego administratotrem został ks. Vic wyniesiony do biskupstwa. Miał wówczas niewiele ponad 33 lata. Obejmując Wikariat na jego terenie znajdowało się 5 placówek w których pracowało trzech księży europejskich, dziesięciu chińskich oraz 9805 chrześcijan. W 1911, jubileuszowym roku biskupstwa ks. Vic'a, na tym samym terytorium znajdowało się już 23 placówki, w których pracowałó 23 misjonarzy z Europy, dziesięciu księży chińskich, sześć Sióśtr Miłosierdzia i 23 sióstr miejscowych oraz przebywałó 21091 chrześcijan. Dosiadając muła, rokrocznie odwiedzał wszystkie miejsca Wikariatu. W samym tylko 1911 zatrymał się w 333 misjach. Biskup Vic był dobrym pasterzem, który minuta po minucie, każdego dnia oddawał swoje życie za swoje owce.

1996: Papież Jan Paweł II kanonizuje ks. Jana Gabriela Perboyre CM, pierwszego misjonarza w Chinach wyniesionego do świętości.