Sections

WincentyWiki:Ephemerides/28 marzec

1659: Konferencja Wincentego a Paulo dla Misjonarzy na temat łagodności, w trakcie której rozwinięty został problem nauki artykułu VI Reguł wspólnych.

1699: W Saint Lazare, ks. Mikołaj Pierron, czwarty Superior Generalny, publikuje okólnik w którym informuje wszystkich o breve papieża Innocentego XII zawierającego potępienie książki Fenelona zatytułowanej «Explication des Maximes des Saints» (Wyjaśnienie zasad świętości). Dzieło poświęcone jest kwietyzmowi. Przy tej okazji ks. Pierron przypomniał, że Zgromadzenie powinno trzymać się z daleka od niebezpiecznych nowinek.

1805: W Saint Cloud, Napoleon Bonaparte podpisuje dekret na mocy którego umieszcza Zgromadzenie Misji oraz Stowarzyszenie Misji Zagranicznych i Stowarzyszenie Ducha św. pod cichym kierownictwe Wielkiego Kapelana Imperium, kardynała Józefa Fesche. Napoleon przyjął raport Portalisa, ministra ds kultu religijnego, w którym proponował on wysłanie trzech Misjonarzy do Chin i domagał się sfinansowania ich podróży aż do Macao.

1897: W Montolieu umiera siostra Ludwika Lequette, XXXV Przełożona Generalna Sióstr Miłosierdzia w latach 1872 - 1878. Po zakończeniu drugiej trzyletniej kadencji jako Matka Generalna, w wieku 61 lat założyła misję Szarytek w Etiopii. Jednakże z powodu trudności w 1884, pościgu za siostrami z Keren. zmuszona była wrócić do Francji. 28 października 1878 Matka Lequette okrętuje się w Suezie, razem z sześcioma innymi Szarytkami na statek do Massaouah. Na statku byłó 600 pielgrzymów z Mekki. Wspólna podróż trwała dwa dni. Następne dziesięć dni zajęło dotarcie na osłach do Keren. 8 grudnia siostry rozpoczęły przyjmować chorych. Co rano, w towarzystwie młódej dziewczyny jako tłumaczki Matak Lequette odwiedzałą biednych, a popołudniami uczyła katechizmu.

1968: Umiera siostra Suzanne Guillemin, Przełożona Generalna i była audytorka Soboru Watykańskiego II.