Sections

WincentyWiki:Ephemerides/27 marzec

1654: Konferencja Wincentego a Paulo na temat praktyk dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia.

1773: Franciszek Regis Clet otrzymuje święcenia kapłańskie w Lyonie z rąk biskupa Jana Baptysty Bron, biskupa tytularnego Egei i Wikariusza Generalnego Prymasa Galii. Neoprezbiter zostaje skierowany do pracy w seminarium w Annecy, prowadzonym przez Misjonarzy od 1640, gdzie pozostaje do 1778, kiedy przybywa do Paryża jako delegat na Konwent Generalny. Wtedy zostaje mianowany dyrektorem Seminarium Internum i przebywa w Saint Lazare aż do nocy z 12 na 13 lipca 1789 (szturm na Bastylię). W 1791 wyjeżdża do Chin.

1846: Po oddzieleniu prowincji Kiang-Si od prowincji Che-Kiang w Chinach zostaje erygowany nowy wikariat apostolski. Na czele Wikariatu Kiang-Si zostaje postawiony bp Bernard Laribe CM. Biskup Pierre Lavaissière CM obejmuje odrodzony wikariat apostolski Che-Kiang. Bp Laribe urodził się w pobliżu Figeac, we Francji 12 maja 1802. Sakrę biskupią otrzymał w 1830. Był konsekratorem bp Lavaissière, pochodzącego z Cantal i umarł trzy lata później.

1852: Misjonarze ponownie obejmują Kolegium Alberoni w Piacenzie skąd zostali usunięci 20 sierpnia 1850 przez księcia Parmy. Armia wkroczyła do budynków, a oddzielnym dekretem Superior i konfratrzy zostali wydaleni. Przyczyniły się do tego intrygi i wydarzenia rewolucyjne 1848. Misjonarze prowadzili Kolegium przez ponad sto lat. Po prostestach papieża i ambasadora Francji, książę Paramy zmienił swoją decyzję. Nowym superiorem ks. Etienne mianuje ks. Spaccapietrę, któremu powierza zgromadzenie nowych wykładowców.

1860: W Paryżu umiera siostra Devos, 321 superiorka Zgromadzenia.

1909: W kaplicy przy rue du Bac otwarty zostaje sarkofag, w którym od 5 listopada 1824 przebywają szczątki Ludwiki de Marillac. Rewizji mającej za zadanie psrawdzić aktualny stan kości przewodniczył biskup Arsen Legoux. Po czynnościach szczątki zostały ponownie złożone w sarkofagu.

1948: Na prośbę biskupa Sherbroocke, ks. Desranleau pięć Szarytek wyjeżdża do Kanady. Sto lat wcześniej zaszczepienie Zgromadzenia na ziemi kanadyjskiej nie doszło do skutku. Jednak wykorzytując Regułę św. Wincentego w 1843 powstała wspólnota "Sióstr Miłósoerdzia Opatrzności" w Montrealu. Powstały też inne wspólnoty zakonne oparte na duchowości św. Wincentego: "Augustynki z l'Hôtel-Dieu de Québec", "Siostry Opatrzności św. Wincentego a Paulo" powiązane ze Zgromadzeniem Matki Seton oraz "Siostry Szpitalne Sw. Józefa", które przybyły do Kanady za życia św. Wincentego i nawet były z nim w kontakcie.