Sections

WincentyWiki:Ephemerides/27 luty

1654. Konferencja św. Wincentego a Paulo na temat milczenia wygłoszona w St. Lazaire. Kontynuowana 6 marca.

1859. Ks. Antoni Fiat CM, składa śluby święte w Montepellier, gdzie od lipca 1858 jest wykładowcą Pisma Świętego.

1916. W Paryżu umiera ks. Józef Maria Angeli.

1942. Java. Na pokładzie storpedowanego krążownika umiera ks. kapelan Van Ravesteijn CM. Jeden z rozbitków wspominał: "umacniał w odwadze marynarzy i modlił się".