Sections

WincentyWiki:Ephemerides/26 styczeń

1856. Morderstwo w Crimée. Zamordowano czterech Misjonarzy i 30 Szarytek opiekujących się chorymi na cholerę.

1870. Sześć Sióstr Miłosierdzia rozpoczyna pracę w szpitalu w San Salwador. Jednocześnie jest to początek obecności Zgromadzenia w tym kraju.

1933. W infirmerii Domu Macierzystego w nocy umiera Superior Generalny ks. François Verdier CM. Urodzony 11 marca 1856 w Lunel, diecezja Montpellier. Zostaje przyjęty do Zgromadzenia Misji 7 grudnia 1874, święcenia kapłańskie 22 maja 1880. Pierwsze 34 lata kapłaństwa poświęca pracy dydaktycznej w seminaraich duchownych w Nicei, Marsylii, Montpellier, Rzymie i Noto. Jako Superior w Montpelier opublikwał dwa dzieła: "Objawienie przed rozumem" (la Révélation devant la raison) będace częscią kolekcji "Nauka i Religia" («Science et Religion») oraz podręcznik publicznego prawa kościelnego. Konwent Generalny w 1914 wybiera ks. Verdiera na Asystenta nowowybraneg Superiora Genralnego -- ks. Villette. Po śmierci ks. Louwycka 17 lutego 1918 zostaje Wikariuszem Generalnym. A kolejny KOnwent genralny wybiera go na kolejnego następcę Św. Wincentego á Paulo. Ks. Verdier przypisuje się duzy wklad w odrdzenie Zgromadzenia po I wojnie światowej. 1 stycznia 1920 Zgromadzenie Misji liczyłó 3805 konfratrów i braci, 336 domów i 31 prowincji. 1 stycznia 1933 liczba konfratrów i braci osiągnęłą liczbę 4773, 406 domów w 36 prowincjach... W trakcie rządów ks. Verdiera Zgromadzenie obchodziłó 300-lecie powstania (1925) oraz 100-lecie objawień na Rue du Bac (1930). Rząd francuski uhonorował zasługi i działalność 17 następcy ś. Wincentego nadając mu w 1930 medal Legii Honorowej. Prasa francuska uznała odejście François Verdiera jako wielką stratę dla Kościoła, dal Francji i dla dwóch rdzin zakonnych jakie osierocił. W trakcie sprawowania urzędu Siostry Miłosierdzia rozpoczęły pracę w Kongo, Australii, Wietnamie, Indonezji i Hondurasie. W 1926 rozpoczęto wydawanie "L'Echo de la Maison Mère". Wspólnota Sióstr powiększyła się do ponad 3000 osób.