Sections

WincentyWiki:Ephemerides/26 kwiecień

1643: Konferencja Wincentego a Paulo dla Sióstr Miłosierdzia na temat "niebezpieczeństwa utraty jedności jako sprawę dużej wagi, która wydaje się, że może w sposób ciągły i całkowity doprowadzić do rozpadu Zgromadzenia". Konferencja składała się z trzech części:pierwszej - o powodach unikania jakiegokolwiek rozkładu jedności Zgromadzenia; drugiej - co zrobić jeśli pojawia się utrata jedności oraz trzeciej, najobszerniejszej - przeniesionej na następny dzień, o środkach unikania rozbicia wspólnoty.

1658: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat odrodzenia duchowego, jego powodów i znaczenia.

1830: W Paryżu, podczas gdy Katarzyna Labouré, wraz z innymi siostrami pielgrzymowała do kaplicy przy rue de Sevres każdego dnia nowenny po Przeniesieniu relikwii Sw. Wincentego a Paulo, okazało się, że za każdym razem widziała serce Błogosławionego Ojca w małym relikwiarzu nad ołarzem dedykowanym później św. Józefowi.

1899: W wieku 74 lat, skutkiem grypy, umiera w Paryżu ks. Juliusz Chevalier, Asystent Genralny Zgromadzenia Misji i Dyrektor Sióstr Miłosierdzia. Urodził się w diecezji Sens. Do Zgromadzenia wstąpił w 1845. świecenia otrzymał w 1848. Następnie został skierowany do pracy w seminarium w Albi. Miejscowy ordynariusz, arcybiskup Jan Maria Eugeniusz de Jerphanion poprosił go o pomoc w administrowaniu diecezją. Ks. Chevalier pisał listy pasterskie, zredagował nowe statuty diecezjalne, doprowadził do odbudowy Karmelu w Castres i sprowadził mnichów do klasztoru w Calcat. W 1866 został rektorem wyższego seminarium duchownego w Amiens restaurując budynek, poprawiając porządek i przywracając dyscyplinę. Kiedy w 1874, XXIII Konwent Generalny wybrał ks. Eugeniusze Bora nowym Przełożonym Generalnym, ten mianował ks. Juliusza pierwszym Asystentem i jednocześnie Dyrektorem Sióstr Miłosierdzia. Pośród wielu dzieł napisanych przez ks. Chevalier'a wymienić należy "Podręcznik dla Pań Miłosierdzia", "Cudowny Medalik" - materiał przedstawiający objawienie, do czego upoważniła go Katarzyna Labouré, ale przede wszystkim dwa tomy "wskazówek dla Sióstr Miłosierdzia.

2008: W katedrze w Gdańsku-Oliwie odbywa się ingres nowego Metropolity Gdańskiego ks.arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, który zastępuje na tym urzędzie arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego CM. Po osiągnięciu kanonicznego wieku emerytalnego abp Gocłowski złóżył papieżowi Benedyktowi XVI rezygnację. Papież jednak poprosił go o piastowanie urzędu biskupa gdańskiego do jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej co miało miejsce 17 kwietnia. Diecezję w Gdańsku objął 31 grudnia 1984 a 22 marca 1992 został jej pierwszym metropolitą.