Sections

WincentyWiki:Ephemerides/25 lipiec

1643: Król Ludwik XIII poprosił Wincentego a Paulo o wysłanie kilku jego księży do Barbarii, aby uwolnili chrześcijan uwięzionych przez tureckich piratów. W Paryżu, księżna Aiguillon chcąc uczestniczyć w tym dobrym dziele, podpisuje umowę na wybudowanie domu Misjonarzom w Marsylii. Stanie się on bazą dla wyjeżdżających do działań charytatywnych i misyjnych w północnej Afryce.

1654: Monsieur Vincent spisuje i podpisuje własnoręcznie w Paryżu akt darowizny dla Zgromadzenia Misji dokonanej przez Messire'a Michel'a Thépault z Rumelin, kanonika Tréguier. Darowizna obejmowała ziemię, na której w ciągu pięciu lat miało powstać seminarium w Tréguier. Dzięki szczodrości i dobrej woli biskupa Baltazara Grangier'a, uczestniczącącego w Konferencjach wtorkowych, seminarium to stało się jednym z pierwszych we Francji powierzonych Księżom Misji. Z sześciu seminariów przekazanych małej wspólnocie trzy znajdowały się w Bretanii: w Tréguier, w diecezji Saint Malo i Saint Méen, dokąd konfratrzy przybyli w 1645.

1835: W nocy zostaje zaatakowany i splądrowany dom Misjonarzy w Barcelonie. Wydarzenie było częścią zamieszek wywołanych śmiercią króla Ferdynanda VII, które doprowadziły do rozwiązania Zgromadzenia Misji na terytorium Hiszpanii. Po powrocie z wygnania do Francji, Misjonarze wrócili do Barcelony w 1852 zamieszkując w dwóch domach do czasu dokończenia w 1884 domu przy calle Provenza, obecnie domu prowincjalnego.

1835: Siostra Mathuerine Guérin ogłosiła otwarcie drugiego Seminarium w Eu, w Normandii.

1953: Panningen, Holandia. Rozpoczynają się uroczyste obchody 50-lecia seminarium św. Józefa. W nabożeństwie dziękczynnym uczestniczyło trzech biskupów Misjonarzy, duchowieństwo i cała ludność Doyenné oraz konfratrzy z miejscowego domu i Prowincji. Uroczystościom, trwającym do 29 lipca, przewodniczył arcybiskup Chen, wikariusz apostolski Chengtingfu (wcześniej zwanego południowo-zachodnim Chili), w Chinach. W ciągu 50 lat seminarium opuściło 378 księży, z których czterech otrzymało sakrę biskupią.

1960: Diecezja Cuttack w Indiach, w której pracują Misjonarze i Szarytki otrzymała imię św. Wincentego a Paulo.