Sections

WincentyWiki:Ephemerides/24 marzec

1658: List Wincentego a Paulo do p.Pinion, którego syn, Piotr Pinion, ur. 19 czerwca 1630, złożył swoje śluby w Zgromadzeniu 14 października 1657. W liście tym, Wincenty wyjaśnia p.Pinion, że członkowie Zgromadzenia nie są zakonnikami aż do złożenia ślubów prostych a ślub ubóstwa nie wpływa dysponowanie dobrami i korzystanie z ich owoców i dywidend, o ile odbywa sie to za zgodą przełożonych.

1953: Po kilku męczących tygodniach choroby w infirmerii Domu Macierzystego umiera ks. Albert Narguet, prokurator generalny Zgromadzenia. Urodził się 27 lipca 1873 w Lille, co z pewnością wpłynęłó na jego zdolności handlowe. 12 czerwca 1897 otrzymuje święćenia kapłąńskie z rąk biskupa Pawłą Marii Reynaud, po których kontynuuje studia w Rzymie. Po dwóch latach wraca do Francji z dyplomem doktora zaróno teologii jak i filozofii i zostaje wysłany do wyższego seminarium w Meaux a w 1901 przeniesiony do Montpellier. 18 listopada 1919, zostaje mianowany przez Superiora Genralnego, ks. Verdier prokuratorem generalnym Zgromadzenia, która to funkcję pełni aż do śmierci.