Sections

WincentyWiki:Ephemerides/24 kwiecień

1581: Według biografii Piotra Coste'a, w Pouy, niedaleko Dax przychodzi na świat Wincenty a Paulo (Coste, I s.18)

1816: W Paryżu, umiera ks. Dominik Franciszek Hanon, Wikariusz Generalny od 1807. Urodził się w 1757 Saint-Pol-sur-Mer, niedaleko Dunkierki, w diecezji Arras. Do Zgromadzenia wstępuje w Saint Lazare 20 października 1772. W wieku 23 lat zostaje wykładowcą filozofii i teologii w seminarium w Metz. Kiedy w 1790 miejscowy biskup, kardynał ludwik Józef de Montmercy-Laval wybiera wygnanie, powierza ks. Hanonowi kierowanie diecezją. Będąc rektorem seminarium w Amiens, zgodnie z wyborem konfratrów, 14 października 1807 papież Pius VII mianuje go Wikariuszem Generalnym Zgromadzenia z wieloma zwyczajnymi i nadzwyczajnymi uprawnieniami.

1864: Berceau-de-Saint-Vincent. Ks. Jan Baptysta Etienne, kardynał Franciszek August Donnet, arcybiskup Bordeaux, dwunastu biskupów, pięciuset księży, osobistości publiczne i 30 tysięcy pielgrzymów poświęcają kaplicę dedykowaną dla upamiętnienia miejsca urodzenia naszego Świętego Ojca.