Sections

WincentyWiki:Ephemerides/23 marzec

1657: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat motywów i sposobów dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia.

1920: W Paryżu umiera brat Paweł Allahaverdi. Urodził się 2 kwietnia 1840 w Konstantynopolu. Do Zgromadzenia wstąpił w wieku 37 lat. Prawie całę swoje życie poświecił Kurii Generalnej i odpowiedzialnośći za apartamenty Przełożonego Generalnego.

1949: W Kashing, Chiny, umiera biskup Paweł Albert Faveau CM, tuż przed ukończeniem 90 lat. Urodził sie 6 kwietnia 1859 w Crochte, w regionie Bergues, we Francji. Do Chin przybył w 1886. Wikraiusz Apostolski Chekiang, biskup Paweł Maria Reynard udzielił mu święceń kapłańskich 15 sierpnia 1886 w Ningpo, a 2 pażdziernika 1910 udzielił sakry biskupiej w tym samym miejscu. W tym samym dniu nastąpił podział dotychczasowego Wikariatu Chekiang. Efekcie powstał nowy Wikariat Apostolski Hangchow, na zachodzie, którego bp Faveau został pasterzem oraz wikariat Chekiang na wschodzie. w ciagu 25 lat nowy Wikariusz doprowadził do powstania 233 miejsc kultu, bierzmował 28454 wiernych i udzielił 23957 chrztów dorosłym i 16965 dzieciom. Juz w pierwszym roku biskupstwa doprowadził do wybudowania seminarium duchownego, które wychowało 63 miejscowych księży.Ze względu na podeszły wiek, 30 maja 1937 udzielił sakry biskupiej swojemu następcy, ks. Janowi Józefowi Jerzemu Deymier CM.