Sections

WincentyWiki:Ephemerides/23 kwiecień

1813: W Mediolanie przychodzi na świat Fryderyk Ozanam, założyciel Stowarzyszenia św. Wincentego a Paulo. Był piątym z czternaściorga dzieci Jana Antoniego Franciszka i Marii Nantas Ozanamów, gorliwych francuskich katolików z klasy średniej.

1826: W Neapolu umiera Sw. Joanna Antida Thouret. Urodzona 27 listopada 1765 w Sancey-Le-Long w departamencie Doubs we Francji. W 1777 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, które zmuszona została opuścić w 1793, kiedy w trakcie Rewolucji Francuskiej rozwiązane zostały wszystkie zgromadzenia zakonne. W 1799 w Besancon założyła własne zgromadzenie znane obecnie jak Siostry Miłosierdzia Sw. Joanny Antidy Thouret. Kanonizowana została w 1934 przez Piusa XI.

1833: Fryderyk Ozanam, Emmanuel Bailly i pięciu innych studentów wspomaganych przez siostrę Rozalię Rendu, zakładają Stowarzyszenie Św. Wincentego a Paulo. Obecne do dziś Stowarzyszenie znajduje się w pełni rozkwitu. Istnieje w 107 krajach, w 32 tysiącach konferencji, gromadząc pół miliona członków i dysponując budżetem w wysokości 20 milionów dolarów. Odwiedzanych jest ponad 2 i pół miliona rodzin.

1913: Kardynał Wincenty Vannutelli, archiprezbiter bazyliki Santa Maria Maggiore, wyznaczony przez papieża Piusa X do przewodniczenia uroczystościom w Paryżu związanym z obchodami setnej rocznicy urodzin Fryderyka Ozanama zostaje ugoszczony w domu macierzystym, gdzie przebywa przez cały okres swojego pobytu w Paryżu.

1949: W Paryżu, w domu macierzystym, umiera ks. Hubert Meuffels, w latach 1932 - 1945 Wizytator Prowincji Holandii. Urodził się 20 marca 1871 w Limburgu, w Holandii. Napisał wiele książek o holenderskich świętych, biografię św. Wincentego a Paulo oraz XVI Przełożonego Generalnego -- Ks. Antoniego Fiata, a także "Życie Jezusa, Syna Człowieczego".

1954: Ks. Tichit, Wizytator prowincji północnych Chin po długich miesiącach więzienia zostaje wydalony z Chin. Na jego rękach widoczne były ślady łańcuchów, które nosił w trakcie uwięzienia oraz wiele innych śladów wskazujących na złe traktowanie.