Sections

WincentyWiki:Ephemerides/22 sierpień

1628. Na Kwirynale, w Rzymie, w obecności papieża Urbana VIII, Kongregacja Krzewienia Wiary odrzuca pierwszą petycję Wincentego a Paulo dotyczącą zatwierdzenia Zgromadzenia Misji. Sprawozdawca, kardynał Guido Bentivolio, wprowadził komentarze poparte rekomendacją wielu wpływowych osób, przede wszystkim, że PRopaganda miałaby się zająć rozpoznaniem, czy stowarzyszenie skupiająće 20-25 członków nie będące zgromadzeniem zakonnym ani konfraternią ograniczy swoją działąlność wyłącznie do terenu Francji i czy będzie pod władzą ordynariusza. Petycja zostałą również uznana za "ruch wykraczający poza rozumienie Misji zamiar założenia nowej religii".

1645. Ludwika de Marillac podpisała kontrakt na mocy którego trzy pierwsze Szarytki - Elżbieta Turgis, Franciszka Noret i Małgorzata Careat - zostały umieszczone w szpitalu w Saint Denis. Umowa precyzowała ich obowiązki: "(tak zwane córki) poświęcą się całkowicie opieką nad chorymi posłudze ubogim".

1647. Ludwika de Marillac odwiedza stary zamek Bicêtre, który na prośbę Pań Miłosierdzia udostępniono dzieciom, których coraz więcej przybywało. Ludwika zauważyła, że w zamku nie przewidziano miejsca na szkołę. Bezzwłocznie zaleciła dokonanie odpowiednich zmian. Napisała też do Wincentego: "Nasze Panie nie pomyślały o miejscu na szkołę. Zauważyłyśmy, że na dole należy oczyścić miejsce dla chłopców, którzy powinni być oddzieleni od dziewcząt. Drzwi i okna powinny się zamykać, a dla dziewcząt trzeba znaleźć miejsce na górze".

1652. Siostra Maria Joly napisała do Ludwiki de Marillac. Jej list powinien być wielokrotnie odczytany aby w ten sposób zrozumieć poświęceniana Sióstr pracujących zagranicą.

1655. Konferencja Wincentego a Paulo do Misjonarzy na temat pięciu cnót kardynalnych poruszających ducha wspólnoty w odniesieniu do artykułu 14, rozdziału II Reguł Wspólnych.

1711: Papież Klemens, w krótkiej eulogii, zwraca się do ks. Ludwika Appiani'ego CM, pierwszego Misjonarza przemierzającego Chiny, który od conajmniej czterech lat jest uwięziony w Kantonie. 1743. Ks.Śliwicki, Wizytator prowincji polskiej, zakłada placówkę Misjonarzy w Horodence, na granicy z Mołdawią. Misjonarze zostali wezwani przez rodzinę Potockich do ewangelizowania lenników ich włości. Początkowo Misjonarze mieszklai w drewnianym baraku. Po dwóch latach wybudowano im murowaną siedzibę. Placówka ma znaczenie krótkotrwałe, jednakże prowadzona była przez polskich Misjonarzy znanych jako wspaniałych głosicili Słowa Bożego.

1952. Z Chin zostają wydalone Szarytki nie-chinki. Niektóre chińskie Siostry Miłosierdzia pozostały.

1953. Ks. Józef Molinari CM umiera w wieku 66 lat w Garnes, w Dolinie Chevreux, gdzie zgodził się pełnić funkcję kapelana obozu letniego. Po ukończeniu szkoły średniej w Wernhout i czteroletniej formacji seminaryjnej w Paryżu Molinari otrzymał święcenia z rąk biskupa Coqset'a Fiat'a w Kiehan, w Kiang-si w Chinach. W 1922 Arcybiskup Wiednia powierzył mu probostwo św. Ludwika w Tien Sin. Pozostał tam przez 30 lat!

1997. Katedra Notre Dame, Paryż. Podczas XII Światowego Dnia Młodzieży, w obeności Arcybiskupa Paryża, kardynała Jana Marii Lustiger'a, kardynałów i biskupów z wielu krajów, przedstawicieli Rodziny Wincentyńskiej i członków Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo, papież Jan Paweł II beatyfikuje Fryderyka Ozanama, załozyciela Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo.