Sections

WincentyWiki:Ephemerides/22 kwiecień

1723: W Etrépagny, w regionie Eure, na świat przychodzi Maria Magdalena Fontaine, jedna z czterech Sióstr Miłosierdzia z Arras, zgilotynowanych w Cambrai 26 czerwca 1794 i beatyfikowanych 13 czerwca 1920.

1773: W Wersalu, w listach patentowych król Ludwik XV potwierdza, że kierownictwo i kapelania Kolegium Bons Enfants zostały powierzone Zgromadzeniu Misji na "wieczność". Takie działanie króla stało się niezbędne ze względu na liczne protesty w poprzednich latach ze strony prowizorów kościelnych wsi Menil Aubri oraz Fontenay en France oraz spadkobierców Jana Pluyette, który w swoim testamencie ufundował dwa stypendia z których Kolegium musiało się wywiązać a także administratorów College de Louis-le-Grand.

1919: Misja w Tabriz (obecnie w północno-zachodnim Iranie) przyjmuje sieroty masakry w Ourmiah i Tabrizie.

1937: W Cuvry, Lotaryngia, umiera ks. August Halinger, pierwszy superior niższej Szkoły Apostolskiej w Lotaryngii. Oficjalnie przeżył w powołąniu 51 lat. W rzeczywistości po śmierci rodziców jako sierota znalazł się pod Sióstr Miłosierdzia w Metzu w wieku lat dziewięciu. Solidne wykształcenie średnie, zwłaszcza w dziedzinie kultury klasycznej otrzymał w Wernhout. Po święceniach kapłańskich wraca do swojego ulubionego domu w Holandii, gdzie jako profesor pozostaje przez 26 lat. Po zakończeniu I wojny światowej, kiedy Lotaryngia wróciła do Francji, ów proboszcz parafii Sw.Szymona w Metzu przy wsparciu Superiora Generalnego, ks.Verdier i ks. Bettembourg utworzył szkołę apostolską najpierw w Belletanche, a następnie przeniesioną do starego zamku i parku w Cuvry.

1944: Bomba zniszczyła - bez ofiar w ludziach - dom Szarytek, przy rue Championnet 8 w Paryżu, w którym siostra Decq spędziła całe życie zakonne zanim została Asystentką Generalną Zgromadzenia.