Sections

WincentyWiki:Ephemerides/21 sierpień

1632. Parlament Paryża akceptuje list Króla gwarantujący przyznanie Saint Lazare Zgromadzeniu Misji. Aprobata następuje mimo sprzeciwu Opata od Św. Wiktora i innych paryskich księży.

1640. Wincenty a Paulo otrzymuje list od Markizy de Maignelay, Klaudii Małgorzaty de Gondi. Dzięki temu listowi otrzymujemy głęboki wgląd w ówczesny system oświatowy we Francji.

1646. Ludwika de Marillac pisze do Wincentego a Paulo oraz Siostry Elżbiety Hellot mówiąc im o sukcesie dziełą Sióstr Miłosierdzia w szpitalu w Nantes.

1646. Wincenty a Paulo odpisuje Ludwice de Marillac, będącej w Nantes, na temat jej inicjatyw: "Królowa zażądała od nas wysłania dwóch sióstr do dzieł miłósierdzia w Fontainebeau. Kiedy z satysfakcją wybraliśmy siostrę Barbarę i drugą siostrę, która okazało się, że mogła by być za młoda, i pewnie się wycofa." Fundacja ta powstała na ziemiach królewskich. Barbara Angiboust spotka się z królową Anną Austriaczką by w imieniu Wincentego przedstawić potrzeby ubogich.

1699. W szpitalu w Alençon zmarła siostra Barbara Bailly. Miała 71 lat, w tym 54 lat powołania). Przez 11 lat była pielęgniarką w Domu Macierzystym towarzysząc Ludwice de Marillac przy łożu śmierci. Po pobycie w Polsce (1660-1668) oraz jednej kadencji jako Ekonomka, w 1676 zostałą wybrana do zorganizowania wspólnoty domu l’Hôtel Royal des Invalides. W 1685 została siostrą służebną w Alençon.

'1719. Petycja została doręczona do Paryża w imieniu Sióstr z Sarcelles dotycząca domu ofiarowanego Szarytkom we wrześniu 1694 przez miejscowego winiarza. Osoby popierające jego spadkobiercę, zakwestionowały darowiznę i zażądały zwrotu domu.

1729. W Rzymie, w bazylice watykańskiej, zgodnie z tradycyjnym rytuałęm i w uroczystej oprawie uczczono Wincentego a Paulo, którego w swojej bulli z 13 sierpnia, papież Benedykt XIII ogłosił Błogosławionym.

1761. W Paryżu, w wieku 83 lat i 64 lat powołania, o 21:45 umiera ks. Ludwik de Bras CM, VIII Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji. Urodzony 10 sierpnia 1678 w Montdidier, w wieku 19 lat wstąpił do Seminarium Internum w Paryżu. Konwent Genrealny w 1747 wybrał go VII następcą Św. Wincentego a Paulo.

1792. Z powodu rozwiązania zakonów we Francji, Przełożony Generalny prosi 120 seminarzystów o powrót do dom rodzinnych.

1879. W kaplicy Domu Macierzystego, przy Rue de Sevres 95, z powodu zbliżającej się beatyfikacji, cenne relikwie Jana Gabriela Perboyre'a zostały przeniesione z niszy u wejście do kaplicy, po prawej stronie, gdzie przechowywano je przez 19 lat, do innej nawy, również po prawej stronie, w głębi kaplicy, gdzie obecnie jest ołtarz świętego męczennika. Przeniesienie odbyło się pod oficjalnym nadzorem biskupa Richard'a, koadjutora kardynała Guibert'a oraz w obecności, ks Antoniego Fiat'a, Przełożonego Generalnego, jak również rodzeństwa Jana Gabriela Perboyre'a.

1900. Na Brooklynie, w Nowym Jorku, urodziła się siostra Estera Diaz DC. Do Zgromadzenia wstąpiła w 1918. Obecnie jest najstarszą żyjącą Siostrą Miłosierdzia na świecie. Nadal zachowała dobre zdrowie i mieszka w Seton Residence w Evansville, w stanie Indiana. Większość swojego powołania pracowała jako nauczycielka, również w Chinach w latach dwudziestych XX wieku