Sections

WincentyWiki:Ephemerides/21 marzec

1659: Konferencja Wincentego a Paulo dla Misjonarzy na temat prostoty i ostrożności. Wincenty tłumaczy również artykuły 4 i 5 z II rozdziału Reguł.

1819: W Rzymie, w papieskim breve Wikariusz Generalny, ks. Maria Karol Emmanuel Verber otrzymuje prawo desygnowania swojego następcy. Z taką prośbą wystąpił do Stolicy Apostolskiej z powodu swojej śmiertelnej choroby. Papież zareagował w najszybszym możliwym terminie. Na nieszczęście breve dotarło w 17 dni po śmierci ks. Verbera. Stolica Apostolska przewidziała, że gdyby Wikariusz Generalny nie miał możliwości wyboru następcy to Konwent złożony z dziesięciu do dwunastu Misjonarzy może spośród siebie wybrać Wikariusza Generalnego dla Francji.

1835: W Hawrze, Jan Gabriel Perboyre okrętuje się na statku "Edmond" udającym sie do Chin. Towarzyszy mu dwóch Misjonarzy: ks. Gabet i ks. Jery oraz pięćiu księży z Paryskich Misji Zagranicznych. "Edmond" był uzbrojony w dziesięć armat i pięćdziesiąt strzelb w obronie przed korsarzami. Tym samym statkiem rok wcześniej podróżował inny konfrater - ks. Jan Henryk Baldus, późniejszy Wikariusz Apostolski Ho-Nan. Przed dotarciem do Batavii, Perboyre opuśćił "Edmonda" i zaokrętował się na "Royal George" na którym przetrwał silny sztorm.

1933: Reuilly. W obecności kanonika ks. Brot, wysłannika kardynała arcybiskupa Paryża, członków trybunału kościelnego, ks. Cazot, Wikariusza Generalnego oraz Matki Generalnej dokonano ekshumacji szczątków s. Katarzyny Laboure. Ciało złożone w kamiennnej trumnie przetransportowane zostało do Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia i tam złożone.

1940: W Paryżu umiera brat Antoni Houppert, oddany zakrystianin Domu Macierzystego Zgromadzenia.

1943: W północnych Chinach, wszyscy Misjonarze i Szarytki narodowości belgijskiej, holenderskiej i angielskiej zostają umieszczeni w obozie koncentracyjnym Wei-Shein w Shantoung, a następnie 27 sierpnia przeniesieni do Pekinu. W Pekinie Misjonarze zostają zamknięci w Pe-Tang a Szarytki w domu Sióstr.