Sections

WincentyWiki:Ephemerides/21 luty

1631. Jean-François de Gondi, Arcybiskup Paryża, ustanawia przepis, w którym wszystkim kandydatom do kapłaństwa nakazuje odbycie pięciodnowych rekolekcji przed święceniami. Pomimo kilku objekcji, Sw. Wincenty przyjmuje pierwszych rekolektantów w Kolegium Bons Enfants i wyznacza ks. Hieronima Duchesne do prowadzenia pierwszych rekolekcji.

1654. Ludwika de Marillac napisała do Sióstr Miłósierdzia w Angers: "Cała siła Wasza pochopdiz od Boga. Korzystajcie z niej z radością dla Jego miłości w służbie ubogim... Wspierajcie jedna drugą, Obdarowujcie jedną drugą tym dobrym przykładem, który rozbrzmiewa głósniej niż słowa... a ponad wszystko praktykujcie świętą serdeczność i wzajemny szacunek okazywane jedna drugiej."