Sections

WincentyWiki:Ephemerides/21 kwiecień

1662: Ks. Renat Almeras wydaje w Paryżu memoriał w którym wskazuje na sposób podpisywania korespondencji, aktów publicznych i innych dokumentów tak, aby po nazwisku zawsze dodawać «de la Congrégation de la Mission» (ze Zgromadzenia Misji). Przełożony Generalny wskazuje na to z racji utrzymania jednolitości oraz ze względów praktycznych, aby Księży Misji lub Misjonarzy można było odróżnić od innych duchownych nie należących do Wspólnoty.

1692: W Paryżu otwarty zostaje V Konwent Generalny i drugi zarazem od 1673, kiedy Przełożonym Generalnym wybrano ks. Edmunda Jolly. W 25 sesjach uczestniczyło 27 delegatów. Konwent zakończył się 8 maja.

1830: Katarzyna Labouré zostaje przyjęta do Postulatu.(Była to środa przed uroczystością przeniesienia relikwii Św. Wincentego, w niedzielę, 25 kwietnia).

1913: W katedrze w Pekinie, która dwanaście lat wcześniej wytrzymała obleżenie Bokserów, Wikariusz Apostolski północnego Tche-ly, biskup Stanisław Franciszek Jarlin przewodniczy niezwykłej jak na Chiny ceremonii: Rząd republikański prosił o modlitwę za nowo wybranego Prezydenta i rozpoczynajcy pracę nowy Parlament. W ceremonii uczestniczył delegat Prezydenta Chin - minister spraw zagranicznych, Lou Tsen Tsiang - neofita, ochrzczony da lata wcześniej.

1954: Archiprezbiter katedry Św. Piotra, kardynał Fryderyk Tedeschini poświęca w Rzymie marmurową rzeźbę Sw. Ludwiki de Marillac w towarzystwie szarytki oddającej Ludwice małe dziecko, autorstwa Antoniego Bertiego z Florencji, która zostaje umieszczona pośród 39 pomników założycieli zakonów razem Wincentym a Paulo i Joanną Antidą Thouret, założycielką Sióstr Miłosierdzia z Besançon, która do czasu Rewolucji Francuskiej była Szarytką. W uroczystości uczestniczą hrabia Włodzimierz d'Ormesson, ambasador Francji, matka generalna s.Lepicard i ks. Bisoglio, prokurator generalny przy Stolicy Apostolskiej.