Sections

WincentyWiki:Ephemerides/21 czerwiec

1652: Konferencja Wincentego a Paulo w Saint Lazare na temat gorliwości. W trakcie przedstawione zostały przyczyny posiadania wielkiej gorliwości do osiągnięcia doskonałości i zbawienia duszy, aktów tejże gorliwości i wykroczeń przeciwko niej oraz sposobów pielęgnowania jej i rozwijania.

1698: Hrabia Longué wraz z żoną podpisali z Matką Julianną Laboue umowę fundacji dla trzech Sióstr Miłosierdzia, które miałyby opiekować się chorymi i uczyć ubogie dziewczęta w parafiach Longué i Saint Philibert w pobliżu Saumur. W ramach umowy Siostry miały być wysłane na miejsce jak najszybciej. Wyjechały z Paryża w poniedziałek, 21 lipca.

1776: Hrabia Fleury z Bière podpisał umowę z Matką Renatą Malville dotyczącą fundacji dla trzech Sióstr Miłosierdzia w jego włościach celem opieki nad chorymi i kształcenia ubogich dziewcząt. Ustalono szczegóły dotyczące kwatery i utrzymania. Siostry wyjechały tam w październiku 1777.

1852: W porcie Ningbo (Ningpo) w Chinach, biskup Danicourt i ks. Mountagneux witają pierwszych dziesięć Sióstr Miłosierdzia z zamiarem osiedlenia się w prowincji Zhejiang (Czeciang). Aby uniknąć problemów w związku z bardzo burzliwymi czasami, przybyły pod osłoną nocy na pokładzie korwety płynącej z Makao.

1870: Ludność Tianjin (Tientsin) w Chinach zostałą wstrząśnięta rzezią w Misji Dzieciątka Jezus, gdzie zamordowano dwóch Misjonarzy - ks. Ou i Chevrier'a oraz dziesięć Szarytek opiekujących się chińskimi dziećmi.

1881: W Paray-le-Monial, w kaplicy ukazania się Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque, o godzinie dziesiątej, Przełożony Generalny Zgromadzenia Misji, ks. Antoni Fiat, w towarzystwie Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia oraz wielu Szarytek i Misjonarzy, klęcząc w środku sanktuarium, odczytał akt poświęcenia Zgromadzenia Misji i Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia sercu Jezusa. Następnie dokument aktu zawierzenia został złożony w pozłacanym sercu na którym widniała inskrypcja: «Les Enfants de saint Vincent, dévoués et pénitents, au Cœur de Jésus»z jednej strony i «Antoine Fiat, Supérieur général, 21 juin 1881» z drugiej strony. Po czym relikwiarz został złożony na ołtarzu prezentującym ukazanie się Najświętszego Serca św. Małgorzacie Alacoque.

1890: W Montolieu zmarł ks. Paweł Antoni Nicolle CM. Urodził si w 1817. Jako misjonarz w Tours doprowadził do wielu nawróceń. Był również profesorem w Amiens i superiorem w Albi, gdzie cieszył się dużym wpływem na seminarzystów. Będąc w Valfleury znalazł pieniądze na dokończenie budowy sanktuarium i koronację Maryi Dziewicy, czczonej przez miejscową ludność przez dziesięć wieków. W 1860 założył arcybractwo Świętej Męki a w 1864 Instytut Sióstr Świętej Męki naśladujący Jezusa w Getsemani życiem modlitwy i pokuty i zaangażowaniem w opiekę nad chorymi w domach i opiekę duchową nad dziewczętami. (W 1984 Instytut został przemianowany na Siostry Zakonne Chrystusa w Getsemani.